Velg format

På lager
kr 499

Folkerettslig metode

«Folkerettslig metode» gir en oversikt over den fremgangsmåte jurister skal benytte for å løse folkerettslige rettsspørsmål.

Folkeretten er i stadig større grad relevant for alle jurister. «Folkerettslig metode» gir en grundig, pedagogisk og praktisk innføring i de metodeprinsippene jurister må benytte for å besvare folkerettslige rettsspørsmål. Boken inneholder også tips til hvordan man kan oppdage folkerettslige rettsspørsmål og finne relevante folkerettslige kilder - noe som kan være utfordrende.

Den folkerettslige metoden har mange likhetstrekk med norsk internrettslig metode, men det er også distinkte forskjeller. Disse er det avgjørende å kjenne til, og forfatterne peker på slike forskjeller gjennom hele boken. Dessuten analyserer og vurderer forfatterne saker fra norske domstoler hvor folkerettslige spørsmål har vært tema.

De folkerettslige primærkildene - traktater, sedvanerett og generelle rettsprinsipper - er fyldig behandlet. Boken ser også på betydningen av rettsavgjørelser og juridisk teori. Videre er tolkning av resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd viet et eget kapittel, mens et annet kapittel behandler EMK-rettens og EØS-rettens metodiske særtrekk.

«Folkerettslig metode» egner seg både for jusstudenter og praktikere - også for dem som bare tidvis befatter seg med folkerettslige spørsmål.

Informasjon om boka

  • Sider: 262
  • Språk: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215055695
  • Utgivelsesdato: 19.06.2023
  • Bokgruppe: 221

Andreas Motzfeldt Kravik

Andreas Motzfeldt Kravik er avdelingsdirektør i Utenriksdepartementets rettsavdeling.
Mer informasjon om forfatteren

Stian Øby Johansen

Stian Øby Johansen er førsteamanuensis ved Senter for europarett ved Universitetet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren

Audun Lunnan Hjort

Audun Lunnan Hjort er seniorrådgiver i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
Mer informasjon om forfatteren