Velg format

På lager
kr 479

Folkestyrets varige spenninger

Stortinget og den norske politiske selvforståelsen
Norge blir ansett som et velorganisert, velfungerende og stabilt demokrati der folket slutter opp om de politiske institusjonene. Tre store offentlige utredninger har imidlertid kommet med bekymringsmeldinger om demokratiets virkemåte og utvikling.
I «Folkestyrets varige spenninger» analyserer Johan P. Olsen hvordan dette paradokset, og moderne demokratier generelt kan forstås. Har Norge en politisk orden etter folkets ønske, og er vi forberedt på en ny tid? Oppmerksomheten blir rettet mot den politiske orden, som et arrangement av samvirkende styringsnivåer, institusjoner og kanaler for innflytelse. «Den store norske fortellingen» om det suverene folk, den suverene stat og det suverene parlament holdes opp mot at demokratisk politikk i praksis er organisert rundt varige spenninger og skiftende maktbalanser.

Boken henvender seg til alle som er opptatt av hvordan folkestyret virker og endres, og av sammenhenger mellom demokratisk teori og praksis.

"Stilt opp mot alt det grunnlovsjubileet retorisk sett hevdes å handle om, er Folkestyrets varige spenninger en vesentlig utgivelse. Boken viser veien til debatter vi som samfunn har sirklet rundt i mange år, men som politiske ledere og partier ennå ikke våger å gå alvorlig inn i."
Henrik Thune, Morgenbladet

Informasjon om boka

  • Sider: 240
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215023229
  • Utgivelsesdato: 17.01.2014
  • Bokgruppe: 214

Johan P. Olsen

Johan P. Olsen er en verdenskjent statsviter. Han er professor emeritus ved ARENA Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo. Olsen har utgitt en stor mengde vitenskapelige publikasjoner i både Norge, Sverige og USA, særlig innenfor det området offentlig politikk og administrasjon. En av hans mest kjente artikler er "A Garbage Can Model of Organizational Choice" som han skrev sammen med Cohen og March i 1972.
Mer informasjon om forfatteren