Velg format

På lager
kr 409

Fonetikk for logopeder og audiopedagoger

«Fonetikk for logopeder og audiopedagoger» fra 2017 er en grunnbok som redegjør for sentrale kunnskapsområder innen fonetikk. Grunnleggende betingelser for talekommunikasjon, og dermed også hva som trengs for å bøte på dysfunksjonell talekommunikasjon, blir grundig omtalt i boken.
Boken behandler fonetiske fagområder, både det fysiologiske, akustiske og auditive. Forfatterne peker systematisk på hvordan disse fagområdene griper inn i hverandre slik at de danner kommunikasjonskjeder som er gyldige og felles for alle språk, men også hvordan de kan svekkes eller bryte sammen til dysfunksjonell talekommunikasjon.

Boken tar også opp utfordringer i møtet mellom forskjellige språk og dialekter, og mellom aldersgrupper og generasjoner. Målgruppen er primært logopeder og audiopedagoger, både som profesjonsstudenter og som praktikere.

En omfattende indeks gjør den egnet som oppslagsverk for målgruppenes profesjoner.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215056111
  • Utgivelsesdato: 22.04.2021
  • Bokgruppe: 893

Kolbjørn Slethei

Kolbjørn Slethei var, inntil han gikk av med pensjon, amanuensis ved Seksjon for humanistisk informatikk, Universitetet i Bergen. Han har undervist i fonetikk for logopedistudenter i Bergen innen tre ulike studieordninger. Medforfatter av "Tekstens autoritet. Tekstanalyse og skriving i akademia" (2007).
Mer informasjon om forfatteren

Olaf Husby

Olaf Husby er førsteamanuensis i språkvitenskap ved NTNU med norsk som andrespråk og uttale som spesialfelt. Han er interessert i tverrspråklige beskrivelser og har utgitt innføringsbøker i ulike innvandrerspråk. Han har også undervist ved audiopedagogutdanningen. Medforfatter av "Snakk om språk!" (2008).
Mer informasjon om forfatteren

Marit Bollingmo

Marit Bollingmo har magistergrad i fonetikk og mangeårig praksis fra fagavdeling Språk/tale og avdeling Hørsel i Statped. Hun har arbeidet med logopeder og audiopedagoger både som underviser, veileder, sensor og faglig konsulent.
Mer informasjon om forfatteren