Velg format

På lager
kr 319

For ærens skyld (aktUell)

Fadime til ettertanke
Fadime ble drept av sin far 21. januar 2002. Hun ble 26 år gammel. Hennes skjebne beveget Unni Wikan til å skrive «For ærens skyld. Fadime til ettertanke.» Wikan ønsker å forstå hva som ligger bak når flere sier at Fadimes far ikke hadde noe valg, det var den siste utvei - å drepe datteren. Gjennom inngående innsikt i Fadime-saken spesielt, æresbegrepet generelt og sin lange erfaring som antropolog, gir Unni Wikan et uhyre sterkt og viktig bidrag til forståelsen av og debatten om æresdrap.
Unni Wikan bidrar med viktig kunnskap om æresdrap. Æresdrap handler ikke om islam. Det er ikke berettiget av islam. Æresdrap er ukjent, og ville være uhørt, i mange muslimske samfunn. Æresdrap på kvinner handler om kontroll over kvinners seksualitet og kollektivets rettigheter over individet. En bestemt æreskodeks må også eksistere som legitimerer drap og premierer det med ære.

Gjennom inngående innsikt i Fadime-saken spesielt, æresbegrepet generelt og sin lange erfaring som atropolog, gir Unni Wikan et uhyre sterkt og viktig bidrag til forståelsen av og debatten om æresdrap.

Om forfatteren:
Unni Wikan er dr. philos. og professor ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hun har gjennomført feltarbeid i en lang rekke land, bl.a. Egypt, Oman, Yemen, Indonesia, Bhutan og Norge. Hun har i mange år forsket på islam og kulturelle rettigheter opp mot menneskerettigheter. Hun er en tydelig deltager i samfunnsdebatten.

Informasjon om boka

  • Sider: 304
  • Språk: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215007946
  • Utgivelsesdato: 15.04.2005
  • Bokgruppe: 224

Unni Wikan

Unni Wikan er dr. philos. og professor ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hun har gjennomført feltarbeid i en lang rekke land, bl.a. Egypt, Oman, Yemen, Indonesia, Bhutan og Norge. Hun har i mange år forsket på islam og kulturelle rettigheter opp mot menneskerettigheter. Hun er en tydelig deltager i samfunnsdebatten.
Mer informasjon om forfatteren