Velg format

På lager
kr 359

Foreldre og fagfolk

3. utgave
For å kunne utvikle et livskraftig og fruktbart samarbeid, trenger fagfolkene å forstå foreldrenes livssituasjon.

I første del av boka setter Ingerid Bø søkelyset på foreldreskapets vilkår. I andre del skriver hun om samarbeidets vilkår gjennom et perspektiv på samarbeid som går «bakenfor» de enkelte tiltakene. Hun beskriver de ulike tiltakene for å illustrere grunnleggende hensyn som foreldrenes behov for å oppleve mening, ha innflytelse og få støtte.

Eksempler og erfaringer er særlig knyttet til barnehage og skole, men tankegangen som formidles er like relevant for helsesøstre, ansatte i barnevernet, fritidspedagoger og andre grupper av fagfolk.

Tredje utgave av boka inneholder nyskrevne avsnitt og er ajourført med omtale av nyere forskning og nyere offentlige dokumenter.

Ingerid Bø er spesielt opptatt av barns oppvekstmiljø og foreldreskapets vilkår. Hennes forskning og forfatterskap setter søkelys på samarbeidet mellom foreldre og fagfolk, og på betydningen av kjønn i hjem, arbeidsliv og utdanning.

1. e-bokutgave tilsvarer 3. trykte utgave 2011.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215047911
  • Utgivelsesdato: 07.09.2020
  • Bokgruppe: 893

Ingerid Bø

Ingerid Bø er førsteamanuensis i pedagogikk. Hun er for tiden aktiv pensjonist ved Universitetet i Stavanger - i arbeid med et bokprosjekt om pedagogers møte med kjønn i barnehage og skole. Hennes faglige forfatterskap har særlig hatt søkelys på barns oppvekstkår, foreldreskapets vilkår, samarbeid mellom fagfolk og foreldre og forståelser av kjønn i hjem, arbeidsliv og utdanning.
Mer informasjon om forfatteren