Velg format

På lager
kr 559

Fornybar energi

Vår moderne verden har et enormt behov for tilgang på energi i form av elektrisitet, varme og drivstoff. Fossile energikilder, som har dominert til nå, er ikke bare skadelige for miljø og klima, de tar også slutt en gang. Derfor er fornybar energi veien fremover, men er det helt uten ulemper og utfordringer?

I denne læreboka får du en grunnleggende innføring i energisystemets oppbygning, og en forståelse av de fysiske størrelsene og prinsippene som ligger til grunn for utvinning av energi fra ulike kilder. Hva innebærer det i praksis når vi skal gå fra fossilsamfunnet til fornybarsamfunnet?

Egne kapitler er viet innføring i de fornybare energikildene vannkraft, vindkraft, bioenergi, solenergi, geotermisk energi og havenergi. Her går forfatterne inn på alt fra produksjon, bruk og potensiale nasjonalt og globalt, til hvordan du regner på effekt og energiproduksjon. Alle kapitlene har (regne)oppgaver med fasit.

Læreboka er skrevet for ingeniørstudenter og andre studenter som har valgt en utdanning der fornybar energi inngår.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215067100
  • Utgivelsesdato: 13.06.2024
  • Bokgruppe: 893

Erling Holden

Erling Holden er professor i fornybar energi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og professor II ved Høgskulen på Vestlandet.
Mer informasjon om forfatteren

Habtamu Bayera Madessa

Mer informasjon om forfatteren