Velg format

På lager
kr 599

Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap

7. utgave
Boken er skrevet som en første innføring i metodespørsmål for studenter i sosiologi og statsvitenskap. Den forutsetter derfor ingen spesielle forkunnskaper hos leseren. Det er lagt vekt på en enkel fremstillingsform, med så lite bruk av matematikk og fremmedartede symboler som mulig.


Hensikten er å skape forståelse for sentrale metodeprinsipper og vitenskapelig tenkemåte. Dette skal gi studenter det nødvendige grunnlaget for å kunne lese faglitteratur, og kritisk vurdere de slutningene som trekkes. De som selv skal drive med samfunnsforskning, får en første oversikt over noen av de viktigste redskapene som står til rådighet for å samle inn, bearbeide, analysere og tolke empiriske data

Informasjon om boka

  • Sider: 488
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215002507
  • Utgivelsesdato: 21.01.2002
  • Bokgruppe: 214

Ottar Hellevik

Ottar Hellevik er professor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Han er også knyttet til MMI som forskningsleder. Hellevik har skrevet flere lærebøker i metode.
Mer informasjon om forfatteren