Velg format

På lager
kr 369

Forstå elevene

Hvordan kan emosjoner, temperament og spenninger påvirke elevenes trivsel og læring?
De fleste elever trives på skolen, men det er også elever som strever. Noen elever strever med ulike fag, andre med å sitte stille, og noen strever med å tilpasse seg i møte med andre elever. Dette er elever som alle på en eller annen måte trenger tilpasset opplæring, slik at de kan få bedre utbytte av undervisningen, uten at det trenger å føre til spesialpedagogiske tiltak eller henvisning til skolepsykolog eller kommunepsykolog.

Boka har en psykologisk tilnærming og belyser sentrale temaer som lærere kan bygge sin elevkunnskap på. Intensjonen er å gi lærere økt kunnskap om hvordan de kan forstå elevene sine bedre, og hvordan de kan velge de beste tilpasningene for at elevene skal lære og trives.

Både i Opplæringsloven og i Kunnskapsløftet 2020 er det uttrykt at det i skolen skal legges et grunnlag for at alle elever skal kunne ha en god psykisk helse. For å ivareta dette er det viktig med tilrettelegging for hver enkelt elev, og prinsippet om tilrettelagt opplæring står sterkt i norsk skole.

Målgrupper for boka er studenter i grunnskolelærerutdanningen, lærere og andre som jobber i skolen.

Informasjon om boka

  • Sider: 136
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215031774
  • Utgivelsesdato: 08.01.2021
  • Bokgruppe: 215

Karl Henry Jacobsen

Professor i klinisk barne- og ungdomspsykologi og psykologspesialist ved Institutt for psykologi, NTNU.
Mer informasjon om forfatteren

Tove Anita Fiskum

Førsteamanuensis i pedagogikk, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, Nord universitet.
Mer informasjon om forfatteren