Velg format

På lager
kr 329

Forstå elevene

Hvordan kan emosjoner, temperament og spenninger påvirke elevenes trivsel og læring?

Informasjon om boka

  • Sider: 136
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215031774
  • Utgivelsesdato: 08.01.2021
  • Bokgruppe: 215
De fleste elever trives på skolen, men det er også elever som strever. Noen elever strever med ulike fag, andre med å sitte stille, og noen strever med å tilpasse seg i møte med andre elever. Dette er elever som alle på en eller annen måte trenger tilpasset opplæring, slik at de kan få bedre utbytte av undervisningen, uten at det trenger å føre til spesialpedagogiske tiltak eller henvisning til skolepsykolog eller kommunepsykolog.

Boka har en psykologisk tilnærming og belyser sentrale temaer som lærere kan bygge sin elevkunnskap på. Intensjonen er å gi lærere økt kunnskap om hvordan de kan forstå elevene sine bedre, og hvordan de kan velge de beste tilpasningene for at elevene skal lære og trives.

Både i Opplæringsloven og i Kunnskapsløftet 2020 er det uttrykt at det i skolen skal legges et grunnlag for at alle elever skal kunne ha en god psykisk helse. For å ivareta dette er det viktig med tilrettelegging for hver enkelt elev, og prinsippet om tilrettelagt opplæring står sterkt i norsk skole.

Målgrupper for boka er studenter i grunnskolelærerutdanningen, lærere og andre som jobber i skolen.

Karl Jacobsen

Professor i klinisk barne- og ungdomspsykologi og psykologspesialist ved Institutt for psykologi, NTNU.
Mer informasjon om forfatteren

Tove Anita Fiskum

Førsteamanuensis i pedagogikk, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, Nord universitet.
Mer informasjon om forfatteren