Velg format

På lager
kr 499

Fortellerens hemmeligheter

Innføring i litterær analyse
Forfatteren tar for seg metoder for analyse av komposisjon, stil, karakterer og setting, motiv, tema, budskap og komparativ analyse i tillegg til de metoder som brukes når man analyserer fortellerteknikk i snever forstand.
Gjennom sentrale eksempler fra litteraturhistorien introduseres metodiske temaer som ikke tidligere har vært behandlet i norske innføringsbøker.

Boka er særlig skrevet for bacheoremner i allmenn og nordisk litteraturvitenskap og norsk i grunnskolelærerutdanningen.


"Som leser sitter man igjen med et inntrykk av at boken er basert på egen undervisning og forelesninger over emnet. Dermed mistes aldri formidlingsaspektet av syne, og fremstillingen må i all hovedsak kunne beskrives som klar inntil det forbilledlige."
(Knut Ove Eliassen i Norsklæreren)

Informasjon om boka

  • Sider: 168
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788200129615
  • Utgivelsesdato: 01.12.1999
  • Bokgruppe: 217

Rolf Gaasland

Rolf Gaasland er førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Tromsø.
Mer informasjon om forfatteren