Velg format

kr 349
Forventet i salg 20.10.2021

Fortellinger om flukt

Informasjon om boka

  • Sider: 120
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215047614
  • Utgivelsesdato: 20.10.2021
  • Bokgruppe: 215
I norske klasserom sitter det elever som har flyktet, og som bærer med seg erfaringer som er utenkelige for de fleste nordmenn. «Fortellinger om flukt» er basert på kvalitative intervjuer av noen av disse flyktningene, og boka tar leseren med på bruddstykker av fluktrutene til Norge. Gjennom fortellingene ønsker forfatterne å fremheve viktige stemmer og erfaringer på en måte som gjør at både lærere og klassekamerater tør å spørre og tør å bry seg.

Boka gir lærere didaktiske verktøy til å arbeide med flukt som tverrfaglig tema i klasserommet. Den vil også være et godt utgangspunkt for klasseromsdialog der andre elever med flyktningbakgrunn kan bidra med egne erfaringer.

Boken består av 10 fortellinger som løfter frem ulike sider ved det å flykte. Til sammen gir de innblikk i samfunnsaktuelle temaer, kaster lys over betente problemstillinger og får frem hvordan det er å ha andre livsforutsetninger enn det vi har i Norge. Hver fortelling innledes med en kort artikkel der relaterte temaer setter en faglig ramme for fortellingene. Tilhørende nivådifferensierte oppgavesett ligger på en tilhørende nettressurs. Boken innledes med et forord av Lisbeth M. Brevik (førsteamanuensis og forskerutdanningskoordinator ved Universitetet i Oslo) og Nora E. Hesby Mathé (førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo). Forordet knytter fortellingene til fagfornyelsens tverrfaglige temaer folkehelse og livsmestring, og demokrati og medborgerskap.

Målgruppen for boken er ungdommer, lærere og lærerstudenter.

Forfatterne er Camilla Bruu Næsmo, filolog og lektor med undervisningskompetanse i norsk, psykologi og samfunnsfag ved Strømmen videregående skole, Ingeborg Aspfors-Sveen, filolog og lektor med undervisningskompetanse i fagene samfunnsfag, engelsk og historie ved Rud videregående skole og Shilan Ahmadian, filolog og lektor med undervisningskompetanse i fagene norsk og engelsk ved Strømmen videregående skole.