Velg format

kr 519

Fortellinger om migrasjon

Skandinavisk, tysk,- fransk- og spanskspråklig samtidslitteratur
Denne antologien setter søkelys på migrasjonslitteraturens ulike former i Skandinavia og i tysk-, fransk- og spanskspråklige områder. I sentrum står romaner skrevet etter år 2000; flere av disse foreligger i norsk oversettelse.

Boka består av fire deler. Den første delen handler om begrepsdiskusjon, forskningsstatus og samfunnsmessige og kulturelle forhold i de aktuelle språkområdene. Deretter følger tre geografisk orienterte deler som trekker fram sentrale forfatterskap fra disse språkområdene, blant annet Pedro Carmona-Alvarez, Fatima Daas, Jenny Erpenbeck, Jonas Hassen Khemeri, Zeshan Shakar, Gulraiz Sharif, Saša Stanišić og Simon Stranger.
Antologien er redigert av Guri Ellen Barstad, professor emerita i fransk litteratur, Barbro Bredesen Opset, førsteamanuensis i nordisk litteratur, og Elin Nesje Vestli, professor i tyskspråklig litteratur. Alle er ansatt ved Høgskolen i Østfold. Bidragsyterne er litteraturforskere fra norske og internasjonale institusjoner.

Antologien er særlig relevant for fagmiljøer innenfor litteratur-, kultur- og språkstudier, særlig nordisk, romanske og tyskspråklige studier, og lærerutdanning. Den er aktuell for forskere, studenter og andre som interesserer seg for nordisk og internasjonal litteratur.

Informasjon om boka

  • Sider: 282
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215065519
  • Utgivelsesdato: 19.12.2022
  • Bokgruppe: 216

Guri Ellen Barstad

Guri Ellen Barstad er professor emerita i franskspråklig litteratur ved Høgskolen i Østfold, hvor hun underviste i fransk litteratur fra forskjellige epoker, og i moderne road movie-romaner fra Québec.

Hennes forskningsinteresser omfatter litteratur og kultur fra fransk og europeisk fin de siecle (dekadansen), litteratur og religion, og samtidslitteratur fra den franskspråklige verden generelt.
Mer informasjon om forfatteren

Barbro Bredesen Opset

Barbro Bredesen Opset er førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Høgskolen i Østfold.
Opsets interessefelt er litteraturhistorie, litteraturdidaktikk, barne- og ungdomslitteratur og dessuten studier av møtet mellom visuell kunst og litteratur, som grafisk litteratur og bildebøker. Forskningsinteressene omfatter studier av miljø og klima i litteraturen i tillegg til uttrykk for flerkulturelle samfunn og globalitet. Hun er medredaktør for Fortellinger om bærekraftig utvikling (Universitetsforlaget, 2021, med Axelsson).
Mer informasjon om forfatteren

Elin Nesje Vestli

Elin Nesje Vestli er professor i tyskspråklig litteratur ved Høgskolen i Østfold. Vestli underviser i litteraturhistorie, tyskspråklig litteratur fra 1800 og til i dag, inkludert barne- og ungdomslitteratur og grafisk litteratur. Hennes forskningsinteresser er innenfor tyskspråklig samtidslitteratur, blant annet migrasjonslitteratur. Hun er fagansvarlig for tyskspråklig litteratur i Store norske leksikon.
Mer informasjon om forfatteren