Velg format

På lager
kr 379

Fortsatt en vei å gå

Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2012
PISA 2012 viser tilbakegang i matematikk og realfag, fortsatt store kjønnsforskjeller i lesing og bedre læringsmiljø i klasserommene. Les om hovedfunn, resultater, endringer og prestasjoner i nordisk perspektiv, elevers holdninger og motivasjon i boka "Fortsatt en vei å gå" fra 2013.
I PISA-undersøkelsen blir norske 15-åringer sammenlignet med jevnaldrende elever i andre OECD-land innenfor lesing, matematikk og naturfag. I PISA 2012 er matematikk igjen hovedområde. Resultatene viser en svak tilbakegang i matematikk og at norske elever presterer omtrent som gjennomsnittet i OECD.

Boka reiser flere sentrale spørsmål:
- Hvor godt forbereder skolen elevene til å møte utfordringer i morgendagens samfunn?
- Hvilke faktorer fremmer god læring?
- i hvilken grad virker hjemmebakgrunn og skolens ressurser inn på elevenes prestasjoner?
- Har norske elever gode holdninger til og interesse for matematikk?

Redaktørene Marit Kjærnsli og Rolf Vegar Olsen, samt alle bidragsyterne, er ansatt ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Universitetet i Oslo.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215056395
  • Utgivelsesdato: 28.04.2021
  • Bokgruppe: 893

Marit Kjærnsli

Marit Kjærnsli er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo og prosjektleder for PISA 2009, noe hun også var for PISA 2003 og 2006. Hun har vært med på flere empiriske undersøkelser om realfagenes situasjon i skolen og om elevenes kunnskaper i og holdninger til naturfag. Hun har flere års erfaring fra skolen. Kjærnsli er medforfatter av bøkene som presenterer PISA-resultatene: "Rett spor eller ville veier?" (2004) og "Tid for tunge løft" (2007).
Mer informasjon om forfatteren

Rolf Vegar Olsen

Rolf Vegar Olsen er forsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling og leder for Enhet for kvantitative utdanningsanalyser ved Universitetet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren