Velg format

På lager
kr 309

Fra dialog til relasjon

i arbeid med mennesker
Vi har alle en evne til og et behov for å skape positive relasjoner til folk rundt oss. Også som fagpersoner ønsker vi å bygge relasjoner til mennesker vi møter i vår praksis, men mange savner kunnskap om hvordan det kan gjøres.

Sissel Holten viser hvordan vi kan etablere positive relasjoner gjennom dialog til mennesker vi møter i vårt arbeid. Hun beskriver hvordan en velfungerende dialog baserer seg på en løpende og positiv kontakt, der vi unngår monolog og fagterminologi, men tilpasser språket til den vi skal hjelpe.

Vi trenger både kunnskap og trening når vi skal styrke vår evne til å etablere gode relasjoner til de vi skal hjelpe, og til å opprettholde de.

Det er de siste årene forsket mye på læringseffekt hos elever. Resultatene viser at nettopp dialogen er den viktigste faktoren for å fremme den gode relasjonen som gir grunnlag for læring og utvikling. Relasjoner i skolen har også fått et eget kapittel, som viser hvordan lærere kan bruke sin evne til å bygge relasjoner for å støtte elevenes læringsutvikling. Bokens siste kapittel inneholder ti beskrivelser av relasjonens betydning fra ulike fagpersoner i deres praksis.

Primærmålgruppen for boken er studenter i lærerutdanning og helsefaglig utdanning, men alle som arbeider med mennesker kan ha nytte av å lese den.


"Boken kan gi både aha-opplevelser og gevinster på både individ og organisasjonsnivå!" - Therese Hansen, HR Manager

"Denne boken er en gavepakke til oss som ønsker å jobbe mer med relasjoner, men som ikke alltid er sikre på hvordan vi gjør det. Boken er teoretisk samtidig som den inneholder en mengde praktiske eksempler som viser oss hvordan vi gjennom refleksjon over egen adferd og med små grep kan endre relasjoner i positiv retning." - Trude Åsbø, HR Rådgiver

"Jeg kan anbefale boken til alle ledere som ønsker å videreutvikle seg i lederrollen." - Elin Hagen Jacobsen, Statsautorisert revisor og leder

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215045665
  • Utgivelsesdato: 22.09.2022
  • Bokgruppe: 893

Sissel Holten

Sissel Holten er lektor i spesialpedagogikk, Erickson coach og Marte Meo-lisensiertsupervisor. Hun har arbeidet på Barnepsykiatrisk avdeling ved Ullevål sykehus, Skolen for hørselshemmede i Oslo og Spesial-sykehuset for epilepsi i Bærum. Hun har også arbeidet som pedagogisk-psykologisk rådgiver i Bærum kommune og rådgiver og leder i Statped i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren