Velg format

På lager
kr 399

Fra konsern til klynge

Transformasjon og innovasjon på Raufoss
Det industrielle miljøet på Raufoss har lange og stolte tradisjoner. Ved årtusenskiftet startet imidlertid en dramatisk transformasjon. Miljøet gikk fra å være et samlet industrielt konsern til å bli en industriell klynge bestående av over 45 selvstendige bedrifter.
I «Fra konsern til klynge» beskriver og analyserer forfatterne denne dramatiske og dyptgripende transformasjonsprosessen. En prosess som lett kunne ha ført til en ødeleggelse av miljøet, men som isteden skapte en svært dynamisk og ledende klynge.

Selv om transformasjonen på Raufoss er unik, har analysene i boken stor overføringsverdi. Boken henvender seg til studenter innen endringsledelse og regional utvikling, praktikere som arbeider med klyngeutvikling og aktører som utvikler politikk og virkemidler.

Informasjon om boka

  • Sider: 208
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215024882
  • Utgivelsesdato: 06.02.2015
  • Bokgruppe: 212

Tom Johnstad

Tom Johnstad (f. 1951) er professor i organisasjon og innovasjon ved avdeling for økonomi og ledelse ved Høgskolen i Gjøvik. Han har tidligere arbeidet som forsker ved NØI og SNF ved NHH i Bergen og NIBR i Oslo, og har vært forskningsleder ved Østlandsforskning på Lillehammer. Han var i perioden 2002¿2010 leder av henholdsvis VS2010-Innlandet og VRI1-Innlandet.
Mer informasjon om forfatteren

Harald Utter

Harald Utter (f. 1974) er selvstendig historiker med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Rent faglig har han vært spesielt opptatt av forholdet mellom bedrift og samfunn. Utter har skrevet flere bøker om norsk industri- og næringshistorie.
Mer informasjon om forfatteren