Velg format

På lager
kr 339

Fra konsern til klynge

Transformasjon og innovasjon på Raufoss
Det industrielle miljøet på Raufoss har lange og stolte tradisjoner. Ved årtusenskiftet startet imidlertid en dramatisk transformasjon. Miljøet gikk fra å være et samlet industrielt konsern til å bli en industriell klynge bestående av over 45 selvstendige bedrifter.

I «Fra konsern til klynge» beskriver og analyserer forfatterne denne dramatiske og dyptgripende transformasjonsprosessen. En prosess som lett kunne ha ført til en ødeleggelse av miljøet, men som isteden skapte en svært dynamisk og ledende klynge.

Selv om transformasjonen på Raufoss er unik, har analysene i boken stor overføringsverdi. Boken henvender seg til studenter innen endringsledelse og regional utvikling, praktikere som arbeider med klyngeutvikling og aktører som utvikler politikk og virkemidler.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215048208
  • Utgivelsesdato: 14.09.2020
  • Bokgruppe: 893

Tom Johnstad

Tom Johnstad (f. 1951) er professor emeritus ved NTNU. Han har bred og over 40 års erfaring som forsker, forfatter og veileder/sensor ved anvendte forskningsinstitutt, høgskoler og universitet. Han har redigert tidsskrift og bøker nasjonalt og internasjonalt, og undervist bachelor- og masterstudenter i akademisk skriving.
Mer informasjon om forfatteren

Harald Utter

Harald Utter (f. 1974) er selvstendig historiker med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Rent faglig har han vært spesielt opptatt av forholdet mellom bedrift og samfunn. Utter har skrevet flere bøker om norsk industri- og næringshistorie.
Mer informasjon om forfatteren