Velg format

På lager
kr 839

Franchise

En rettslig og kommersiell innføring
Distribusjon av varer og tjenester skjer via ulike samarbeidsformer. Utviklingen fra Singer symaskiners distribusjonssystem i 1863 til dagens komplekse systemer må sees i sammenheng med utviklingen av industri og internasjonal handel. Maktbalansen er i dag i stor grad flyttet fra produsent- og grossistledd til kjedeleddet, som har kunnskap om sluttfasen av distribusjonen mot forbruker, og har sikret seg kontroll over «salg over disk». Konkurranselovgivningen i EU har tatt inn over seg disse realitetene og samspillet mellom aktørene, som også vil ha betydning for valg av distribusjonsform. Slike valg styres av ulike hensyn, som dermed blir sentrale temaer i boken. Franchise er bokens hovedtema, med utdyping av forberedelsesfaser, lønnsomhetsspørsmål, konseptinnhold, rollefordeling, markedsinndeling, økonomiske betingelser, rettslige reguleringer, internasjonal ekspansjon, tvistesaker og konkursrelaterte forhold. Boken er à jour når det gjelder EUs regelverk vedrørende vertikalt samarbeid pr. 1. juli 2022.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215062105
  • Utgivelsesdato: 18.12.2023
  • Bokgruppe: 895