Velg format

På lager
kr 359

Fredrik Barth

En intellektuell biografi
Fredrik Barth er Norges og Skandinavias fremste sosialantropolog, en av verdens mest siterte og innflytelsesrike antropologer fra 1950-tallet til i dag, og en viktig premissleverandør i nyere samfunnsvitenskap generelt. Berømte sosialteoretikere som Giddens og Bourdieu har forholdt seg til Barths metodelære og analytiske perspektiver, og han ble i sin tid hyllet av den store sosiologen Erving Goffman som en vesentlig fornyer av studiet av sosialt liv.

«Thomas Hylland Eriksen's magisteral, admiring, and unpretentious intellectual biography - a remarkable fitting tribute to Barth, cast in a style that also magnificently reflects Barth's own persona.»
Michael Herzfeld, Norsk Antropologisk Tidsskrift

Thomas Hylland Eriksens bok om Fredrik Barth er biografisk, idéhistorisk og dialogisk. Hovedhensikten med boka er å vise hvilken betydning Barths forskning har hatt i antropologien, samt å kommentere hvilken betydning den burde få utenfor antropologien. Et fag som handler om mennesket er lite verdt dersom det ikke kan kaste kritisk lys over menneskets selvforståelse, ifølge forfatteren.

Boken er en kritisk hyllest, og slik Barths egne tekster ofte har vært skrevet med et polemisk mål, presenterer Hylland Eriksen ideene hans kritisk og uten å legge skjul på egne og andres innvendinger. En slik fremstilling er selvfølgelig i Barths ånd. For ham har det alltid vært viktigere å søke sannheten enn å få rett.

"Dette er ei særs god bok. Hadde eg vore meldar i ei viss tabloidavis, ville ho ha fått ein seksar."
Arild Pedersen, Dag og Tid

"Hylland Eriksens overblikk over forskningsfeltet, kombinert med formidlingsglede og kreativ kritikk av Barths metode, gjør boka til sjeldent god norsk sakprosa. Nærmest som i en spenningsroman, slutter kapitlene med cliffhangere som bringer leseren videre i et forskerliv av store omskiftninger."
Tom Egil Hverven, Klassekampen

"Å lese boken minner om opplevelsen av å være ung universitetsstudent, og gradvis bli innviet i hvem de viktige personene innen ens fagfelt er, hva de står for og hvem som er på talefot."
Bår Steinvik, Morgenbladet

"I en klar og varm fortelling om fagpersonen og mennesket Fredrik Barth deler forfatteren sin kjærlighet til Norges fremste sosialantropolog med sine lesere".
Stein Tønnesson, Apollon

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215049205
  • Utgivelsesdato: 06.10.2020
  • Bokgruppe: 895

Thomas Hylland Eriksen

Thomas Hylland Eriksen (1962) er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo og forfatter av mange bøker på norsk og engelsk. Hylland Eriksens forskning dreier seg om sosiale og kulturelle effekter av globaliseringen, fra nasjonalisme og kreolisering til informasjonsrevolusjonen og krisene i klima og natur. Han har mottatt mange priser i inn- og utland for sin forskning og formidling. Den populære læreboken Små steder, store spørsmål og den fremsynte Øyeblikkets tyranni er begge oversatt til over tretti språk.
Mer informasjon om forfatteren