Velg format

På lager
kr 399

FRIHET

Et essay om å leve sitt eget liv
Begrepet frihet er essensielt; underliggende i nesten enhver samfunnsdebatt og noe hellig for folk flest. Men hva er frihet egentlig?

Aldri før har så mange mennesker hatt muligheten til å leve sine egne liv. Frihetens demokratisering i dagens vestlig-moderne samfunn er tema for denne boken.

I et forsøk på å rydde opp i en omfattende og forvirrende diskusjonen av hva frihet er, tilbyr forfatteren i bokens første del en definisjon av frihetsbegrepet. I bokens andre og mest omfattende del analyserer han det sosiale grunnlaget for friheten. Her legges de viktigste sosiale ordningene som både styrker og begrenser friheten under lupen; som differensiering, individualisering, utleiring, formalisering, sosial lagdeling og den demokratiske rettsstaten. Et hovedpoeng er at frihetens demokratisering skyldes at dagens vestlig-moderne samfunn har klart å slippe løs modernitetens liberale side og temme den illiberale. I bokens siste del spørres det så om all denne friheten er verdt å ha. Svaret er et klart ja. Ikke så mye fordi frihet gjør oss lykkelige, men fordi frihet er grunnlaget for et verdig liv.

FRIHET. ET ESSAY OM Å LEVE SITT EGET LIV bør leses av alle som ønsker fordypet innsikt i hva frihet er, hvilke betingelser den er underlagt i dagens vestlig-moderne samfunn, og hvorfor frihet er verdt å ha.

«Aakvaag tar deg liksom i handa, forklarer at «frihet er et aspekt ved handling», fører deg til kjernedefinisjonen, «frihet er fravær (inkludert overvinnelse) av begrensninger når vi handler», før han skundar seg å leggja til dei seks dimensjonane fridomsomgrepet hans har, og der han biletleg slepp lesaren fri.»
Gudmund Skjeldal, Morgenbladet

«En potensiell klassiker.»
Jan Frode Haugseth, Sosiologisk tidsskrift

Årets beste bøker:
«Alle vil ha mer frihet. Men ingen kan definere det. Aakvaag klargjør på eksemplarisk måte i denne boka.»
Aksel Braanen Sterri, Dagbladet

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215049182
  • Utgivelsesdato: 06.10.2020
  • Bokgruppe: 895

Gunnar C. Aakvaag

Gunnar Colbjørnsen Aakvaag er postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Han underviser i kurs om sosiologiens klassikere og det moderne samfunn, og moderne sosiologisk teori. Doktorgradens hans fra 2009 behandlet frihet og demokrati i den sosiologiske diskursen om det moderne. Aakvaag har skrevet og bidratt i flere bøker om sosiologisk teori.
Mer informasjon om forfatteren