Velg format

På lager
kr 559

Funksjonshemming - politikk, hverdagsliv og arbeidsliv

Forfatterne ser funksjonshemmedes hverdagsliverfaringer knyttet opp mot politisk ideologi og praktisk politikk. Hva er trendene nå? Viktige tema som familieliv, arbeidsliv og sysselsetting, hjelpeapparat og hjelpemidler er sentralt i boken.
Denne boka følger opp de siste 10-15 åras samfunnsvitenskapelige forskning om funksjonshemming. Et gjennomgående tema har vært spørsmål knyttet til idealer og realiteter. En har studert funksjonshemmedes hverdag og holdt det opp mot politiske idealer om likestilling og deltakelse i samfunnslivet. Inkludering og ekskludering på ulike samfunnsområder har stått sentralt. En har studert politiske reformer og tiltak, men også identitet i spenningen mellom vanlig og uvanlig, og den sosiale konstruksjonen av funksjonshemming. Bokas forfattere følger opp disse trendene.

Utgangspunktet for antologien er ny forskning finansiert av Norges forskningsråd. Bidragene tar opp ulike konkrete tema, blant annet knyttet til arbeid og sysselsetting, familie, barndom og oppvekst, hjelpeapparat og hjelpemidler. I flere kapitler står hverdagslivserfaringer sentralt. I andre tilfeller analyseres barrierer mot deltakelse. Boka inneholder også kapitler som tar opp politiske trender og utfordringer, samt de mange fasettene av forståelser og definisjoner av funksjonshemming innenfor forskning og ved velferdsordninger.

Samlet skal boka gi et bredt innblikk i sentrale problemstillinger, debatter og aktiviteter i norsk forskning om funksjonshemming i dag.

Bidragsyterne er aktive forskere på feltet, fra forskningsmiljøer i Bergen, Bodø, Oslo og Trondheim. Bokas redaktør Jan Tøssebro er professor ved NTNU, Trondheim.

Informasjon om boka

  • Sider: 272
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215014395
  • Utgivelsesdato: 04.12.2009
  • Bokgruppe: 210

Jan Tøssebro

Jan Tøssebro, dr.polit., er professor i sosialt arbeid ved NTNU i Trondheim. Han har tidligere gitt ut og redigert en rekke bøker og artikler om funksjonshemming.
Mer informasjon om forfatteren