Velg format

På lager
kr 539

Gatekapital

Gatekapital gir et unikt innblikk i et lite og marginalisert miljø i en stor by. Guttene vi blir kjent med i boka, selger hasj langs Akerselva i Oslo.
De er unge, mørke i huden, er uten jobb og utdanning, og mange er uten familie eller venner. Hverdagen deres preges det av vold, ran og rusmisbruk, men også av hiphop og rap. For å mestre dette livet kreves spesielle ferdigheter og kompetanse: gatekapital.

Selv om det ikke alltid er like synlig, finner vi miljøer som «Elva» i de fleste norske byer.

Gatekapital er basert på omfattende feltarbeid og intervjuer. I et eget kapittel presenterer forfatterne et teoretisk rammeverk for å forstå livet i gaterommet de har undersøkt. Her gjennomgår de et utvalg klassiske studier av gatekultur og diskuterer disse i lys av nyere sosiologisk teori.

Boka retter seg særlig mot studenter innen samfunnsfagene, men vil være nyttig lesning for alle som er opptatt av ungdom, rusproblematikk, kriminalitet, marginalisering, etnisitet og integrering.

Gatekapital er også utgitt på engelsk, på Policy Press. Sagt om den engelske utgaven:


«This is a book in the great tradition of studies of street-corner societies. But the arena is exceptional; a riverside in the capital of a Scandinavian welfare-state. It is an analysis sharpened by new tools that makes for new insights».
Nils Christie, Professor of Criminology, University of Oslo

«The authors offer a fascinating and clear account of the structural forces weighing upon immigrant marijuana sellers who scramble for dignity and meaning in the heart of a Nordic welfare state. They engage critically with the wide range of primarily North American social theory on urban poverty to offer a provocative Nordic synthesis of Bourdieu and Foucault, addressing the experience of violence, predatory masculinity, racism and destructive drug use, despite access to persistent social work outreach services. They make sense of the phenomenon of the persistence of street-based, down-and-out populations in a wealthy social democracy and offer paths out of the impasse. This sensitive ethnographic reveals the youths search for respect in the underbelly of the Norwegian dream».
Philippe Bourgois, Professor of Anthropology, University of Pennsylvania

«Sandberg and Pedersen's book is a perceptive ethnographic study of a particular social world, giving a voice to multiple players in the street scene they study».
Robin Room, Professor of Sociology, University of Melbourne

Informasjon om boka

  • Sider: 264
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215011042
  • Utgivelsesdato: 11.12.2006
  • Bokgruppe: 214

Sveinung Sandberg

Sveinung Sandberg er professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitet i Oslo. Han tok doktorgraden i sosiologi ved Universitetet i Bergen i 2009, og har skrevet en rekke bøker og over sytti vitenskapelige artikler. Forskningsinteressene er rusmidler, gatekultur, sosiale bevegelser og politisk og religiøs ekstremisme. Han arbeider som oftest med en diskursanalytisk eller narrativ tilnærming, men har også gjort omfattende arbeid innenfor økonomisk sosiologi. Sandberg leder for tiden et stort forskningsprosjekt om radikalisering og motstand mot radikalisering i Norge.
Mer informasjon om forfatteren

Willy Pedersen

Willy Pedersen er en av landets ledende forskere på spørsmål knyttet til ungdom, rusmidler, atferdsproblemer, seksualitet og sosial marginalitet. Han er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo og også knyttet til NOVA. Han tok den filosofiske doktorgrad på avhandlingen Drugs in adolescent worlds (1991) og har seinere skrevet bøkene Ungdom er bare et ord (1994 og Nye seksualiteter (2005). I tillegg har han skrevet et stort antall artikler i nordiske og internasjonale vitenskapelige tidsskrifter.
Mer informasjon om forfatteren