Velg format

På lager
kr 469

Generell kjemi

for universiteter og høyskoler
Innføringsbok i kjemi for universiteter og høgskoler.
Boka dekker emnene atomer, molekyler og ioner, kjemiske beregninger (støkiometri), reaksjoner i løsning, gasser, kjemisk likevekt, syrer og baser, løselighets- og komplekslikevekter, termokjemi, elektrokjemi, atommodeller, reaksjonskinetikk, faser og løsninger, organisk kjemi, biokjemi og aktuell kjemi.

Oppgavene til hvert kapittel er en viktig del av framstillingen, og de kan alle løses ved hjelp av kalkulator og tabellverket KjemiData. Med svar på oppgaver, stikkordregister og grunnstoffenes periodesystem.

Bjørn Pedersen er professor ved Institutt for kjemi, Universitetet i Oslo.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788200424130
  • Utgivelsesdato: 09.09.1998
  • Bokgruppe: 219

Bjørn Pedersen

Bjørn Pedersen er professor ved Institutt for kjemi, Universitetet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren