Velg format

På lager
kr 319

Grunnbok i arbeid med seksuelle overgrep mot barn

Mange overgrepsutsatte barn lever store deler av livet uten at andre får vite om misbruket. Kompetanse og handlekraft i alle sektorer er nødvendig for å lykkes i arbeidet med å se og hjelpe disse barna.

Boka beskriver tverretatlig samarbeid gjennom mistanke, avdekking, beskyttelse og tilfriskning av overgrepsutsatte barn. Den tverretatlige tilnærmingen er forankret i kunnskap om seksuelle overgrep, traumeforståelse og med de særlige utfordringene knyttet til ordløshet og fornektelse.

«Grunnbok i arbeid med seksuelle overgrep mot barn» er sentral for studenter i alle grunnutdanninger som retter seg mot arbeid med barn og unge. Den er like aktuell for fagfolk med behov for basiskunnskap om seksuelle overgrep og innsikt i fremgangsmåter som vil styrke beskyttelse og hjelp til utsatte barn.

Siri Søftestad, sosionom, ph.d, representerer nettverket reddesmå.no som forsker, foredragsholder og forfatter.

«Jeg har sjelden lest noe så grundig og innsiktsfullt om dette tidligere! Det er viktig å få dette mellom bokpermer, og derfor bejubler jeg Søftestad innsats på dette området.»
Lena Benedicte Müller, Forebygging.no

«Jeg har lest ulike bøker innenfor tematikken, men denne boken syns jeg tar for seg alle aspektene innenfor tematikken på en meget ryddig og lettfattelig måte. Denne boken egner seg både til studenter og fagfolk!»
Jørn Thomas Martinsen, Statens Barnehus Bodø

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215033839
  • Utgivelsesdato: 01.06.2019
  • Bokgruppe: 893

Siri Søftestad

Siri Søftestad er sosionom, ph.d., og har tidligere jobbet innen barnevern og spesialisthelsetjenesten for barn og unge. Hun har skrevet flere fagbøker og er en av initiativtakerne til reddesmå.no, et nettverk som gir sin støtte til arbeidet for å bekjempe vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn.
Mer informasjon om forfatteren