Velg format

På lager
kr 369

Grunnleggende digitale ferdigheter for lærere

En viktig metafor for dagens lærere er informasjonsteknologien som en slags second brain. Denne praktiske boka fra 2012 byr på tips, ideer og inspirasjon til bruk av IKT. Den handler om digital kompetanse i praksis.
Forfatteren peker på hvordan læreren, uavhengig av ressurser og tilgang til teknologi i klasserommet, organiserer sin egen læring, hvordan han/hun finner, organiserer, anvender og gjenbruker digitale ressurser.
Eksempler på noen av emnene som tas opp er:
Hvordan kan digitale tankekart brukes til brainstorming, til repetisjon og som notatverktøy? Hvordan kan Etherpad brukes til samskriving og samarbeid?
Når bør man bruke Google dokumenter og ikke Word?
Hva vil digital arbeidsflyt si?
Hvordan kan man bruke presentasjonsverktøy som supplerer, forsterker og ikke erstatter den gode fortelleren?
Hvorfor kan iPad og tilsvarende brett langt på vei erstatte en pc?
Hvordan kan du og elevene dine maksimere språklæringen ved hjelp av digitale ressurser og verktøy?
Hva vil flipped teaching og hybridundervisning si?
Hvordan møte utfordringene det innebærer å undervise i teknologitunge omgivelser der elevene har Internett (inkludert Tetris, Facebook og World of Warcraft) på pulten eller i lomma?

Boka er praktisk rettet, skrevet av en som selv til daglig står i klasserommet for lærere og for dem som skal bli det.

"Boken kan anbefales til lærere og lærerstudenter uavhengig av fagbakgrunn som vil ha en lett forståelig oversikt over og enkel framstilling av forskjellige digitale verktøy som kan tas i bruk i dagens teknologirike skole." (Fredrik Mørk Røknes i Norsklæreren 1/2013)

Leif Harboe er lektor med hovedfag i pedagogikk. Han jobber som lærer ved Bryne videregående skole på Jæren. Han har tidligere skrevet norskboka.no (2. utg. 2010) og IKT i humanistiske fag (1999).

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215051895
  • Utgivelsesdato: 13.12.2020
  • Bokgruppe: 895

Leif Harboe

Leif Harboe er lektor med hovedfag i pedagogikk. Han jobber som lærer ved Bryne videregående skole på Jæren. Han har tidligere skrevet norskboka.no (2. utg. 2010) og IKT i humanistiske fag (1999).
Mer informasjon om forfatteren