Velg format

På lager
kr 699

Grunnleggende regnskap 2

Analyse av finansregnskapet. 4. utgave
«Grunnleggende regnskap 2. Analyse av finansregnskapet» er den andre boken i Universitetsforlagets tobindsverk utarbeidet til det grunnleggende kurset i finansregnskap for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.

Mens «Grunnleggende regnskap 1. Finansregnskapet» gir en full innføring i hvordan et regnskap føres og hvilke krav som stilles til det, viser denne boken hvordan regnskapet kan brukes for å analysere virksomhetens lønnsomhet, likviditet og soliditet. Boken drøfter også kontantstrømanalyse, verdivurderinger, konsernregnskap og skatt.

Det kritiske søkelyset er gjennomgående, og problemstillingene er i stor grad hentet ut fra norske bedrifters regnskapstall. Dette gjør boken svært virkelighetsnær.

Denne 4. utgaven er gjennomgående oppdatert til nye lover, regler og forskrifter, som følge av endringer i regnskapsloven som ble vedtatt i 2021. Lovendringene trådte i kraft 1. juli 2021, og ble foretatt blant annet for å sikre gjennomføring av EU-konsoliderte regnskapsdirektiv.

Hvert kapittel i boken inneholder flere oppgaver, i tillegg til flervalgspørsmål og påstandsoppgaver av typen rett/galt.

Boken har en egen nettside, www.nettressurser.no/regnskap, som inneholder løsningsforslag til flere av oppgavene i boken, ekstra oppgaver for studentene og nyttig støttemateriale for foreleserne. I sammenheng med den nye utgaven av boken, vil det på nettsiden publiseres flere nye oppgaver med løsningsforslag.

Informasjon om boka

  • Sider: 384
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215068374
  • Utgivelsesdato: 30.08.2023
  • Bokgruppe: 212

Kjell Gunnar Hoff

Kjell Gunnar Hoff er utdannet siviløkonom ved Washington State University. Han har over 20 års erfaring som leder av virksomheter innen handel, produksjon og internasjonale petroleumstjenester. Hoff har dessuten lang undervisningserfaring og er dosent emeritus fra handelshøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han er æresdoktor ved Riga Technical University, Latvia.
Mer informasjon om forfatteren

Asbjørn O. Pedersen

Asbjørn O. Pedersen er utdannet revisor ved Høgskolen i Østfold og Høgskolen i Møre og Romsdal. Han har 23 års erfaring fra kommunal sektor, og har jobbet som revisor, skatteoppkrever, økonomisjef og rådmann i en rekke kommuner. I dag er han tilsatt som generalsekretær i Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund. I tillegg er han ansatt ved flere høgskoler og universitet hvor han underviser i finansregnskap, videregående finansregnskap med teori og regnskapsorganisasjon, kommune- og statsregnskap og flere andre økonomiske temaer.
Mer informasjon om forfatteren