Velg format

kr 599
Forventet i salg 01.01.2025

Grunnleggende rettsfilosofi

Grunnleggende rettsfilosofi tilbyr en praktisk rettet oversikt over rettsfilosofiske emner og gir både jusstudenter og jurister muligheten til å bruke rettsfilosofi som et arbeidsverktøy.

Kjennskap til rettsfilosofi er et viktig grunnlag for behandling av rettslige spørsmål. I denne boken presenteres rådende perspektiver på forholdet mellom rett og moral, grunnlaget for juridisk metode og holdbarhetskriteriene for juridisk argumentasjon. Et hovedemne er innholdet i, og forankringen av, de grunnleggende begrepene som er nødvendige for å forstå og beskrive gjeldende rett. Et annet sentralt emne er de konkurrerende perspektivene på rettens vesen som kan utledes fra de rettsfilosofiske teoriene rettsrealisme, naturrett og rettspositivisme. Boken gir også en oversikt over analytiske verktøy for rettsvitenskapelig arbeid.

Emnene belyses gjennom løpende eksempler fra rettslivet, og ved å kombinere innsikter fra etablert teori med nyere utviklingslinjer i norsk og internasjonal rettsfilosofi.

Informasjon om boka

  • Sider: 220
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215069838
  • Utgivelsesdato: 01.01.2025
  • Bokgruppe: 211

Johan Vorland Wibye

Johan Vorland Wibye er førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI.
Mer informasjon om forfatteren