Velg format

kr 849
Forventet i salg 10.12.2020

Grunnleggende sivilprosess

Informasjon om boka

  • Sider: 450
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215036595
  • Utgivelsesdato: 10.12.2020
  • Bokgruppe: 211
Denne læreboken i sivilprosess tar opp de viktigste temaene som en jusstudent må lære seg. Disse temaene omhandler blant annet domstolenes rolle i samfunnet, forfatningsrettslige og folkerettslige krav til behandlingen av sivile rettstvister, sivilprosessens subjekter, hva det kan anlegges søksmål om og om verneting.

I tillegg behandles rettens forhold til partenes prosesshandlinger, de grunnleggende saksbehandlingsprinsippene, saksforberedelse og hovedforhandlingen. Sist, men ikke minst går forfatterne gjennom utformingen og virkningen av rettsavgjørelser - herunder rettskraft.

Sivilprosess er et komplekst område som regulerer rettergangen i sivile saker. Det finnes mange regler og studentene skal komme igjennom de viktigste prinsippene og reglene. Denne boken har studentenes leserblikk som utgangspunkt og sørger for at leseren behersker, samt får god forståelse for de mest sentrale temaene i sivilprosessen.

Forfatterne begrenser temaene boken slik at studenten får mulighet til å fordype seg i det stoffet som de må kunne til eksamen og til livet som jurist.

Jussi Erik Pedersen

Jussi Erik Pedersen er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, UiT- Norges arktiske universitet.
Mer informasjon om forfatteren

Jens Edvin A. Skoghøy

JENS EDVIN A. SKOGHØY, er professor i rettsvitenskap ved UiT ¿ Norges arktiske universitet. Han ble cand.jur. i 1980 og dr. juris i 1990 på avhandlingen Factoringpant. Fra 15. august 1998 til 31. januar 2017 var han dommer i Høyesterett. I tillegg til å ha vært dommer og professor har han erfaring fra privat advokatpraksis.
Mer informasjon om forfatteren