Velg format

På lager
kr 699

Håndbok i offentlige anskaffelser.

Håndbok i offentlige anskaffelser gir en oversiktlig fremstilling av regelverket for offentlige anskaffelser; anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften. Håndboken vil være et nyttig hjelpemiddel for oppdragsgivere, leverandører og andre som har behov for kjennskap til regelverket om offentlige anskaffelser.
Brukeren blir ledet gjennom anskaffelsesprosessen, fra beslutningen om å foreta en anskaffelse, til kontrakten er inngått. Boken gir en oversikt over gjeldende regler. I tillegg gir forfatteren praktiske råd om hvordan oppdragsgivere bør forholde seg i de ulike fasene i anskaffelsesprosessen. Man finner også egne avsnitt om hva leverandører til det offentlige bør kjenne til.

Marianne H. Dragsten har tidligere utgitt Offentlige anskaffelser, kommentarutgave i to bind (2005) sammen med Ester Lindalen. Dragsten arbeider til daglig som advokat i advokatfirmaet Haavind Vislie. Hun arbeider hovedsakelig med bistand til oppdragsgivere og leverandører i saker om offentlige anskaffelser. Dragsten har tidligere erfaring fra sekretariatet for klagenemnda for offentlige anskaffelser samt praksis fra Drammen tingrett og Regjeringsadvokaten.

Informasjon om boka

  • Sider: 272
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215009780
  • Utgivelsesdato: 13.10.2006
  • Bokgruppe: 221

Marianne Dragsten

Marianne H. Dragsten (f. 1972) er partner og advokat i advokatfirmaet Vaar hvor hun er spesialist på offentlige anskaffelser. Gjennom rådgivning til oppdragsgivere og leverandører har hun bred praktisk erfaring fra fagområdet og holder kurs og foredrag om temaet. Dragsten har tidligere blant annet arbeidet som dommerfullmektig i Drammen tingrett og saksbehandler i klagenemnda for offentlige anskaffelser. I tillegg har hun hatt et engasjement hos Regjeringsadvokaten. Dragsten har gitt ut Offentlige anskaffelser, kommentarutgave i to bind (2005) i samarbeid med Esther Lindalen og Håndbok i offentlige anskaffelser (2006).
Mer informasjon om forfatteren