Velg format

På lager
kr 379

Handling og dømmekraft

Etikk og menneskesyn i lys av en kristen kulturarv
Må vi akseptere at forestillinger om rett og galt styres av teknologi og samfunnsutvikling, eller kan etiske og moralske vurderinger styre utviklingen? Denne boken gir et innblikk i etiske problemstillinger. Forfatteren drøfter etiske modeller og skisserer et nytt rammeverk for etisk tenkning. Tilrettelagt for studenter i teologi og kristendomskunnskap på innføringsnivå.
Denne andre utgaven er oppdatert og revidert i tråd med ny litteratur, ny lovgivning og bringer fram en rekke aktuelle problemstillinger.

Informasjon om boka

  • Sider: 232
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215019789
  • Utgivelsesdato: 24.02.2012
  • Bokgruppe: 217

Svein Aage Christoffersen

Svein Aage Christoffersen er dr.theol. og professor i systematisk teologi (etikk, religionsfilosofi og fundemantalteologi) ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han er dessuten leder i Forskningsetisk utvalg ved universitetet.
Mer informasjon om forfatteren