Velg format

kr 899
Forventet i salg 06.01.2021

Hard mot de harde, myk mot de myke

Norsk kriminalomsorg i anstalt

Informasjon om boka

  • Sider: 300
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215017877
  • Utgivelsesdato: 06.01.2021
  • Bokgruppe: 211
Hvilke fangebehandlingsprinsipper, fange- og menneskesyn kommer til uttrykk i norsk kriminalomsorg fra 1970-tallet og fram til i dag? Hvordan har utviklingen vært? Hvilken retning har norsk kriminalomsorg i anstalt inn i framtida? Hvilke motsetninger og meningsforskjeller uttrykkes i de forskjellige fengselsfaglige, fengselspolitiske og ideologiske diskursene?
Hammerlin diskuterer fengselssystemets motstridende ideologiske prinsipper, kravstrukturer og virksomhetsformer, og analyserer dens grunnbetingelse - motsetningen mellom fengselsstraffideologien og habiliterings-, rehabiliterings- og omsorgsideologien. Er motsetningsforholdet uforsonlig eller forsonlig? Hvilke erfaringer har kommet til uttrykk? Er det et motsetningsforhold mellom idealer og realiteter? Er det en moderne kriminalomsorg eller et moderne fengselssystem i utvikling?

Boka er basert både på praksisforskning og teoriutvikling. Foruten de mange intervjuer og samtaler forfatteren har hatt med fanger og betjenter gjennom alle disse årene, og alle studier han har foretatt i fengslene, har han hatt samtaler og diskusjoner med blant annet justisministre, ekspedisjonssjefer, statssekretærer/rådgivere, regions- og fengselsdirektører og byråsjefer fra hele perioden.

Yngve Hammerlin

Yngve Hammerlin er dr.philos og forsker ved Kriminalomsorgens utdanningssenter. Han har vært ansatt som forsker i kriminalomsorgen i nesten 30 år og har bidratt til og utarbeidet en rekke bøker, forskningsrapporter og artikler om menneskesyn, vold, selvmord, virksomhetsteori, menneskesyn og etikk/moral.
Mer informasjon om forfatteren