Velg format

På lager
kr 899

Hard mot de harde, myk mot de myke

Norsk kriminalomsorg i anstalt

Informasjon om boka

  • Sider: 640
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215017877
  • Utgivelsesdato: 21.05.2021
  • Bokgruppe: 211
Hvilke fangebehandlingsprinsipper, fangesyn og menneskesyn kommer til uttrykk i norsk kriminalomsorg fra 1950-tallet og fram til i dag? Hvordan har utviklingen vært? Hvilken retning har norsk kriminalomsorg i anstalt inn i framtida? Hvilke motsetninger og meningsforskjeller uttrykkes i de forskjellige fengselsfaglige, fengselspolitiske og ideologiske diskursene?

Hammerlin presenterer og diskuterer fengselssystemets motstridende ideologiske prinsipper, kravstrukturer og virksomhetsformer fra 1950 til i dag og analyserer dets grunnbetingelse - motsetningen mellom fengselsstraffideologien og habiliterings-, rehabiliterings- og omsorgsideologien. Er motsetningsforholdet uforsonlig? Og hva med de økonomistiske, managementinspirerte og markedsideologiske prinsippene som styrer fengselsetaten? Hvilke erfaringer har kommet til uttrykk? Er det et motsetningsforhold mellom idealer og realiteter? Er det en moderne kriminalomsorg eller et moderne fengselssystem i utvikling?

Boka er basert på både praksisforskning og teoriutvikling. I tillegg til de mange intervjuer og samtaler forfatteren har hatt med fanger og betjenter og andre fengselsansatte gjennom alle disse årene, og alle studier han har foretatt i fengslene, har han hatt samtaler og diskusjoner med blant andre justisministre, ekspedisjonssjefer, statssekretærer/rådgivere, region- og fengselsdirektører og fengselsledere fra hele perioden.

Yngve Hammerlin

Yngve Hammerlin er dr.philos og forsker ved Kriminalomsorgens utdanningssenter. Han har vært ansatt som forsker i kriminalomsorgen i nesten 30 år og har bidratt til og utarbeidet en rekke bøker, forskningsrapporter og artikler om menneskesyn, vold, selvmord, virksomhetsteori, menneskesyn og etikk/moral.
Mer informasjon om forfatteren