Velg format

På lager
kr 339

Helhetlig seksualitetsundervisning i skolen

en innføring for lærerstudenter
Formålet med denne boken er å gi deg som lærerstudent kunnskap til å vite hva helhetlig seksualitetsundervisning er, hvorfor seksualitetsundervisning er viktig i skolen, og hva din oppgave som lærer er. Du vil også få kunnskap om hvordan du kan gi dine elever en god, helhetlig seksualitetsundervisning i praksis.

Forskning som er gjort på seksualitetsundervisning i norsk skole, viser at undervisningen varierer for mye og ikke er tilstrekkelig. Seksualitetsundervisning kommer ikke i tillegg til alt annet, men er en viktig og integrert del i mye av skolens arbeid. Den er forankret i overordnet del av læreplanen og i læreplaner for fag, men også i arbeidet for et godt psykososialt miljø og for å forebygge mobbing og diskriminering.

Boken er strukturert i tre deler. Del 1 handler om hva seksualitetsundervisning er, hva vi vet om effekten av den, og hvorfor den er viktig. Denne delen gjør også rede for hva som kan være en god, helhetlig seksualitetsundervisning. I del 2 lærer vi om barn og unges seksualitet, kjønns- og seksualitetsmangfold og seksuelle overgrep og -krenkelser. Del 3 viser de mer praktiske sidene av seksualitetsundervisningen. Her får du verktøy og inspirasjon til å planlegge og gjennomføre din egen seksualitetsundervisning.

Målgruppen for boken er lærer- og lektorstudenter, men boken vil også være nyttig for lærere ute i skolen, og andre som møter barn og ungdom i sine yrker.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215049335
  • Utgivelsesdato: 01.11.2022
  • Bokgruppe: 893

Marianne Støle-Nilsen

Marianne Støle-Nilsen er utdannet allmennlærer ved Høgskulen på Vestlandet, og har en bachelorgrad og mastergrad fra Universitet i Bergen. Støle-Nilsen har lang erfaring som lærer i ungdomsskolen. Hun har skrevet masteroppgave i statsvitenskap om seksualitetsundervisning i ungdomsskolen, og har erfaring fra prosjekter med bl.a. Sex og Politikk, Sex og samfunn og Redd Barna. Hun har de siste årene undervist tusenvis av lærerstudenter om seksualitetsundervisning i skolen, samt holdt kurs og foredrag om temaet for mange ulike målgrupper. Støle-Nilsen underviser i dag også på demokratilæringen for ungdom på Utøya.
Mer informasjon om forfatteren