Velg format

kr 499
Forventet i salg 30.11.2021

Herskende religion i den kristelige stat

Diskusjonen om religion og stat i Norge, 1770-1840

Informasjon om boka

  • Sider: 400
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215049878
  • Utgivelsesdato: 30.11.2021
  • Bokgruppe: 217
Der tidligere forskning har lagt vekt på betydningen av teologiske og kirkerettslige kilder til religionspolitikken på 1800-tallet, viser denne boka hvordan den statsrettslige tenkningen om religion fra ca. 1770 spilte en vesentlig rolle for de religionspolitiske veivalgene som ble tatt i denne tidsperioden.

Med utgangspunkt i en nærlesning av danske og norske jurister og teologer, analyser av de mange grunnlovsutkastene som forelå på Eidsvoll i 1814, og en gjennomgang av sentrale begreper som «kristelig stat» og «herskende religion», foretar boken en idehistorisk orientert analyse av norsk religionspolitikk på 1800-tallet. Analysen viser at statsrettslige teorier og begreper om forholdet mellom religion, kirke og stat utgjorde en sentral faktor i utformingen av religionspolitikken i Norge.

Per Kristian Aschim

Per Kristian Aschim er fagsjef i Presteforeningen og førsteamanuensis II ved MF vitenskapelig høyskole. Aschim har særlig arbeidet med religionspolitikk, forholdet mellom religion og stat (stat og kirke) og mellom religionsenhet og religionsfrihet, arbeidet for kirkelige reformer og utviklingen av kirkelig demokrati.
Mer informasjon om forfatteren