Velg format

kr 329

HIV for helsepersonell

- en innføring
«Som hivpositiv har jeg gjort noen skjellsettende erfaringer. Frykten for hiv finnes overalt. Jeg møter den daglig - noen ganger i former man ikke skulle tro var mulig i et opplyst samfunn, og på steder der man ikke venter å finne den, i helsevesenet fremfor alt.»
Fra boken Døden ved min side - å leve med hiv av John Galt (pseudonym).
____________
Bakgrunnen for boken er det hiv-positive pasienter har fortalt om sine møter med helsevesenet. Historier og erfaringer som har gjort forfatteren sikker på at helsearbeidere har behov for mer informasjon om behandling av denne gruppen pasienter.

For å møte behovet presenterer Haugstvedt her relevant faktakunnskap om hiv-infeksjon og illustrerer faktakunnskapen med fortellinger fra fem hiv-positive pasienter.

Forfatteren henvender seg primært til studenter i helsefag og til helsepersonell, men psykologer, ansatte i NAV, i asylmottak, i barnevernet, i skolen, i tannhelsetjenesten og andre som ikke jobber med HIV-pasienter til daglig, vil også ha nytte av boken. Den er ikke beregnet på spesialister i infeksjonsmedisin.

«Boken er nyttig og lærerik og kan brukes både som generell informasjon og som» oppslagsbok.»
«Den er stort sett lettlest og gledelig kortfattet. Dessuten er den interessant rent menneskelig.»
Den norske tannlegeforening tidende, 2013

Informasjon om boka

  • Sider: 144
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215019604
  • Utgivelsesdato: 25.06.2012
  • Bokgruppe: 213

Åse Haugstvedt

Åse Haugstvedt (f. 1963) er spesialist i hud- og kjønnssykdommer. Hun er overlege ved Olafiaklinikken, Oslo Universitetssykehus og underviser også helsepersonell ved landsdekkende kurs om seksuelt overførbare infeksjoner. Med sin særlige kompetanse om seksuell helse og kjønnssykdommer deltok hun som en av flere eksperter i NRKs programserie Puls våren 2007.
Mer informasjon om forfatteren