Velg format

På lager
kr 489

Hva er en god bolig?

Boligens utvikling i Norge fra 1650 til vår tid. 2. utgave
Krav til boligen har utviklet seg med både velstandsvekst og skiftende politisk landskap. Er det likevel mulig å definere hva en god bolig er, basert på fortidens kunnskap og fremtidens behov?

Kravene til en bolig endrer seg i takt med samfunnet. Likevel er det noen kvaliteter de fleste kan enes om: sol i stua, en liten uteplass og en usjenert soveplass setter vi alle pris på. I denne boka følger forfatterne boligutviklingen fra de første arbeiderboligene i verkssamfunnene på slutten av 1600-tallet gjennom industrialiseringen på 1800-tallet, den sosialdemokratiske æraen med en aktiv Husbank, til den markedsstyrte boligpolitikken på 2000-tallet. Utviklingen har vært enorm; Norge har i dag verdens høyeste boligstandard. Men klimautfordringene og nye livsmønstre stiller nye krav til boligens utforming. I byene bygges det dessuten tettere, høyere og med mindre leiligheter. Etablert faglig kunnskap om god boligplanlegging er under press. Eiendomsutviklere har overtatt mye av den rollen fagpersoner og politikere tidligere hadde. I vår tids boligutvikling er kvalitet langt fra likt fordelt.

Johan-Ditlef Martens og Ketil Moe ser dagens boligdebatt i et bredt historisk perspektiv. Boken er rikt illustrert med en rekke prosjekter, fra den historiske husmannsstua på landet til dagens luksuriøse boliger i storbyenes havnebassenger.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215053233
  • Utgivelsesdato: 30.04.2021
  • Bokgruppe: 895

Ketil Moe

Ketil Moe ble utdannet ved Hammersmith School of Art and Building i London og Arkitekthøgskolen i Oslo, der han tok diplomeksamen i 1974. Han har lang og bred erfaring fra fagfeltet, både som prosjekterende partner og leder i flere arkitektkontorer. Fra 1977 til 2007 var han partner og leder i arkitektfirmaene AROS i Sandnes og HRTB i Oslo. Etter det har han arbeidet med prosjektering, forskning og utviklingsoppdrag. Han har vært ansvarlig for arkitektur og scenografi under vinterlekene på Lillehammer, president i Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) og styreleder for Norsk Arkitekturmuseum.
Mer informasjon om forfatteren

Johan-Ditlef Martens

Johan-Ditlef Martens (f. 1946) er utdannet sivilarkitekt fra Arkitekthøyskolen i Oslo i 1972. Han har arbeidet med regulering, prosjektering, utredninger, forskning og undervisning innenfor byfornyelse, bolig- og miljøplanlegging. I en periode på 1980-tallet var han sjefarkitekt i Husbanken. Martens har tidligere utarbeidet regelverk og veiledningsmateriale i god boligplanlegging for bl.a. Husbanken, Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet.
Mer informasjon om forfatteren