Velg format

På lager
kr 499

Hva er en god bolig?

Boligens utvikling i Norge fra 1650 til 2017

Informasjon om boka

  • Sider: 432
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215028729
  • Utgivelsesdato: 19.02.2018
  • Bokgruppe: 228
«En meget god bok, den setter boligutviklingen i Norge i skarpt relieff, både politisk og faglig.»
Kristin Jarmund, Kristin Jarmund Arkitekter


Krav til boligen har utviklet seg med både velstandsvekst og skiftende politisk landskap. Er det likevel mulig å definere hva en god bolig er, basert på fortidens kunnskap og fremtidens behov?
Kravene til en bolig endrer seg i takt med samfunnet. Likevel er det noen kvaliteter de fleste kan enes om. Sol i stua, en liten uteplass og usjenert soveplass setter vi alle pris på. I denne boka følger forfatterne boligutviklingen fra de første arbeiderboligene i verkssamfunnene på slutten av 1600-tallet gjennom industrialiseringen på 1800-tallet, den sosialdemokratiske æra med en aktiv Husbank, til den markedsstyrte boligpolitikken på 2000-tallet. Utviklingen har vært enorm, Norge har i dag verdens høyeste boligstandard. Men klimautfordringene og nye livsmønstre stiller nye krav til boligens utforming. I byene bygges det dessuten tettere, høyere og med mindre leiligheter. Etablert faglig kunnskap om god boligplanlegging er under press. Eiendomsutviklere har overtatt mye av den rollen fagpersoner og politikere tidligere spilte. I vår tids boligutvikling er kvalitet langt fra likt fordelt.

Boken er rikt illustrert med en rekke prosjekter, fra den historiske husmannsstua på landet til dagens luksuriøse boliger i storbyenes havnebassenger.

«En bok som burde bli lest av mange flere enn arkitekter og planleggere. Den vil ha appell hos alle som er interessert i vår nære fortid.»
Erling Dokk Holm, Høyskolen Kristiania

«(...) en historisk beretning om hvordan nordmenn bor, og et saftig politisk innlegg.»
Heidi Marie Lindekleiv, Vårt Land

Ketil Moe

Ketil Moe (f. 1947) er utdannet ved Hammersmith School of Art and Building i London og Arkitekthøgskolen i Oslo, der han tok diplom i 1974. Han har lang og bred erfaring fra fagfeltet, både som prosjekterende partner og leder i flere arkitektkontorer. Fra 1977 til 2007 var han partner og leder i arkitektfirmaene AROS i Sandnes og HRTB i Oslo. Etter det har han arbeidet med prosjektering, forskning og utviklingsoppdrag i ulike konstellasjoner. Han har vært ansvarlig for arkitektur og scenografi under vinterlekene på Lillehammer, president i Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) og styreleder for Norsk Arkitekturmuseum.
Mer informasjon om forfatteren

Johan-Ditlef Martens

Johan-Ditlef Martens (f. 1946) er utdannet sivilarkitekt fra Arkitekthøyskolen i Oslo i 1972. Han har arbeidet med regulering, prosjektering, utredninger, forskning og undervisning innenfor byfornyelse, bolig- og miljøplanlegging. I en periode på 1980-tallet var han sjefarkitekt i Husbanken. Martens har tidligere utarbeidet regelverk og veiledningsmateriale i god boligplanlegging for bl.a. Husbanken, Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet.
Mer informasjon om forfatteren