Velg format

På lager
kr 299

hva er FUNDAMENTALISME

2. utgave
Er alle fundamentalister fanatikere som vil innføre religiøse diktaturer? Og hvor står kampen for å gjenreise religionens betydning? I familien? I vitenskapen? I rettsvesenet? hva er FUNDAMENTALISME gir en klok og velskrevet introduksjon til religiøs fundamentalisme. Gjennom engasjerende eksempler får vi både kunnskap om fundamentalismens historie og en verdifull innsikt i variasjoner og fellestrekk ved fundamentalisme i verdens religioner.

Denne andre utgaven er oppdatert med nye eksempler og teori.

I dagligtalen er fundamentalist blitt en negativ merkelapp man kan sette på en hver person eller gruppe som framstår som skråsikre bedrevitere ute av stand til å diskutere eller reflektere over alternative måter å se verden på: Vi snakker om helsefundamentalister og markedsfundamentalister. I denne boka brukes derimot begrepet om religiøse bevegelser og dermed i en mer opprinnelig sammenheng: Forfatteren ser på fundamentalisme som en reaksjon på at religionen ikke lenger er premissleverandør for jus, vitenskap, politikk og familieliv.
Fundamentalisme innebærer kamp mot denne utviklingen der religionens autoritet forvitrer. Hvordan skal vi forstå de mange ulike utslagene av slike kamper? Hvorfor dukker de opp der de gjør? Dette er en engasjert fremstilling som gir en god og nødvendig innsikt i et aktuelt tema. Å skjønne hva fundamentalisme dreier seg om, er blitt en viktig del av vår samtidsforståelse.

Sagt om Torkel Brekkes «hva er FUNDAMENTALISME» og Kari Vogts «hva er ISLAM»:
«Kari Vogt og Torkel Brekke, begge religionshistorikere ved Universitetet i Oslo, har mestret den evinnelige balansegangen mellom deskriptivitet og normativitet på en ganske forbilledlig måte. Heller enn å konstruere kunstige sammenhenger mellom islam og fundamentalisme, danner de i felleskap en motvekt til forenklingstyranniet.»
Halvor Finess Tretvoll, Dag og Tid.

Informasjon om boka

  • Sider: 160
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215020396
  • Utgivelsesdato: 27.04.2012
  • Bokgruppe: 227

Torkel Brekke

Torkel Brekke er professor i religionsvitenskap ved UiO. Han har utgitt en rekke bøker om religion, nasjonalt og internasjonalt, blant annet «hva er FUNDAMENTALISME» (Universitetsforlaget, 2007) og «Fundamentalism. Prophecy and Protest in an Age of Globalization» (Cambridge University Press, 2011).

Forfatterfoto: www.tovebreisten.com
Torkel Brekke er professor i religionsvitenskap ved UiO. Han har utgitt en rekke bøker om religion, nasjonalt og internasjonalt, blant annet «hva er FUNDAMENTALISME» (Universitetsforlaget, 2007) og «Fundamentalism. Prophecy and Protest in an Age of Globalization» (Cambridge University Press, 2011).
Mer informasjon om forfatteren