Velg format

På lager
kr 299

hva er GEOGRAFI

Det første hun måtte gjøre var selvfølgelig å skaffe seg et godt overblikk over det landet hun skulle reise gjennom: «Det minner mye om å lære geografi,» tenkte Alice, da hun stilte seg på tå i håp om å kunne se litt lenger fram (Lewis Carroll: Alice in Wonderland, 1872). Geografi starter med undring: Hvorfor er det slik akkurat her?
Innenfor geografifaget finner vi tre markante tradisjoner: Naturgeografien tar utgangspunkt i naturvitenskapelige teorier og metoder for å forklare hvordan ulike prosesser har formet og former landskapet. Samfunnsgeografien støtter seg til samfunnsvitenskapelige teorier og metoder, og er opptatt av å forstå og forklare hvordan menneskeskapte forhold (for eksempel bosetting) uttrykkes i romlige mønstre, samtidig som sted og rom legger premisser for økonomisk, sosial og kulturell utvikling. Mellom naturgeografi og samfunnsgeografi ligger miljøgeografien, som studerer samspillet mellom natur, menneske og samfunn. I et fag som spenner fra ren naturvitenskap til sosialvitenskap er de vitenskapelige tilnærmingene mange og et evig diskusjonstema.

Informasjon om boka

  • Sider: 160
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215010885
  • Utgivelsesdato: 01.08.2007
  • Bokgruppe: 224

Arild Holt-Jensen

Arild Holt-Jensen er professor i geografi ved Universitetet i Bergen. Han har utgitt en rekke lærebøker i geografi, både på norsk og engelsk, og har de siste årene ledet flere internasjonale forskningsprosjekter i sosial bygeografi og boligpolitikk.
.
Mer informasjon om forfatteren