Velg format

kr 249
Forventet i salg 20.11.2022

hva er HØYREEKSTREMISME

Høyreekstreme partier, bevegelser og aktivister i ulike avskygninger finnes i de fleste land i verden - også i Norge. Denne boka tilbyr en poengtert analyse av høyreekstrem ideologi, dens årsaker og dens samfunnsmessige konsekvenser.

Innledningsvis presenteres det forfatteren kaller høyreekstremismens fem «byggeklosser»: anti-demokratiske og autoritære tilbøyeligheter, etnisk nasjonalisme, xenofobi, anti-feminisme og konspirasjonstenkning. Disse «byggeklossene» er sentrale for å forstå høyreekstremes syn på fortiden, nåtiden og fremtiden.

Forfatteren forsøker deretter å nyansere bildet av hvem som blir rekruttert til høyreekstreme grupper og hvorfor. Er det slik at høyreekstreme bevegelser utelukkende består av sinte, unge menn med arbeiderklassebakgrunn eller finnes det rom for både studenter, kvinner og ressurssterke representanter fra middelklassen? I hvilken grad har internett bidratt til å gjøre den høyreekstreme subkulturen mer heterogen og sammensatt? Avslutningsvis rettes blikket mot høyreekstremismens sosiale og politiske konsekvenser. Hva betyr slike grupper for samfunnsstrukturen generelt og for tilliten mellom ulike sosiale grupper spesielt?

Informasjon om boka

  • Sider: 150
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215023472
  • Utgivelsesdato: 20.11.2022
  • Bokgruppe: 224

Anders Ravik Jupskås

Anders Ravik Jupskås er nestleder ved Senter for ekstremismeforskning: høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold, Universitetet i Oslo
Mer informasjon om forfatteren