Velg format

På lager
kr 269

hva er MENNESKERETTIGHETER

Boken er en viktig innføring om grunnmuren i det norske samfunnet - menneskerettighetene.
Menneskerettighetene utfordres når det begås systematiske overgrep i land herjet av krig, når fanger tortureres, når aldersdemente utsettes for tvangsbehandling, når noen forhindres fra å snakke sitt språk, nektes å bære hijab eller blir forskjellsbehandlet på grunn av rase eller kjønn.

"hva er MENNESKERETTIGHETER, 2.utg" er en viktig og innsiktsfull bok om grunnmuren og limet i mange samfunn, også det norske. Forfatteren forklarer hva de ulike rettighetene går ut på, hvordan de skal sikre maktbalansen mellom individ og myndigheter og hvordan internasjonale kontrollordninger skal håndheve dem.

I andreutgaven knytter Høstmælingen stoffet mer opp mot norske forhold. I tillegg er det nye konvensjoner og kontrollordninger som er omtalt.

Informasjon om boka

  • Sider: 160
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215017006
  • Utgivelsesdato: 03.09.2010
  • Bokgruppe: 221

Njål Høstmælingen

Njål Høstmælingen er cand.jur. fra Universitetet i Oslo (1993). Han jobber i dag som avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet. Tidligere har han arbeidet som konsulent og forsker og ledet prosjekter om barns rettigheter i Angola, India, Nepal, Norge og Tanzania. Han har også arbeidet som forsker ved Senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo og som leder av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Høstmælingen har skrevet og redigert flere bøker om menneskerettigheter og har særlig publisert innen feltene ytringsfrihet, tros- og livssynsfrihet og retten til respekt for privatliv, i tillegg til barns rettigheter.
Mer informasjon om forfatteren