Velg format

På lager
kr 299

Hva er ØKOLOGI

Økologisk selger, og nye øko-ord settes stadig i omløp: økobevegelse, økomat, økoturisme, økosofi. Men hva er egentlig økologi?
I «hva er ØKOLOGI» gir Geir Hestmark deg innsikt i et av vår tids viktigste naturfag, med vekt på norske eksempler. Fra artenes mangfold og individets tilpasninger til sitt miljø, miljøgifter, populasjoners vekst og fall, konkurranse, samarbeid og parasittisme, til naturens store kretsløp og en satellittbasert jordklodesystemvitenskap. Et eget kapittel er viet menneskets plass i naturen.
Forfatteren diskuterer også økologiens mange anvendelser, som økosystemtjenester, restaureringsøkologi, urban økologi, økologisk landbruk, økoturisme, økosofi, fremveksten av et miljølovverk, makten til det øko-administrative kompleks, og prinsipper for et grønt skifte.

Hestmark har undervist i, forsket på og publisert om økologi i flere verdensdeler i over 30 år, og står frem som en realistisk optimist både på naturens og menneskehetens vegne for det 21. århundre.


«Vi har tidligere latt oss imponere av Hestmarks skriveferdigheter, og vi blir slett ikke skuffet denne gangen heller. I tillegg til velskrevet, er teksten presis, kortfattet og uten overflødig fyllstoff. Boka er kort sagt en fornøyelse å lese. [...] Fremfor alt gir Hestmarks bok etterlengtet innsikt i økologi som fag, samt den begrepsverdenen som økologene lever i og med.»
Halfdan Carstens i GEO

Informasjon om boka

  • Sider: 156
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215027968
  • Utgivelsesdato: 06.06.2018
  • Bokgruppe: 229

Geir Hestmark

Geir Hestmark er biolog, filosof, vitenskapshistoriker og biograf. Han er professor ved Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES), et Senter for fremragende forskning (SFF) ved Institutt for biovitenskap på Universitetet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren