Velg format

På lager
kr 299

hva er RETORIKK

Jens E. Kjeldsen i samtale med Trygve Svensson om retorikk

Retorikk er noe vi alle utfører. Det er verken manipulasjon eller blomstrende språkbruk, det er heller ikke overføring av mening, selv om alt dette kan være retorisk. Retorikk er å handle med språk og kommunikasjon. Det er å få dine medmennesker til å føle, tenke og handle på bestemte måter. Det går ikke en dag uten at du forsøker å påvirke andre eller andre forsøker å påvirke deg, derfor går det ikke en dag uten retorikk.

I denne boken forklarer Norges eneste professor i retorikk hva retorikk er, og hvorfor retorisk innsikt og evne ikke bare er et vesenstrekk ved mennesket, men også en forutsetning for det gode samfunnet.

«Nøkternt og leseverdig om retorikk. Her er akademisk kunnskap om retorikk presentert på en tydelig og klar måte.»
Øystein Pedersen Dahlen i Fagbladet Kommunikasjon 6/2014

«Jens E. Kjeldsens «hva er RETORIKK» er et eksempel på forskningsformidling når den er bedst.»
Kristine Marie Berg, Københavns Universitet i Rhetorica Scandinavica 68-2014

Informasjon om boka

  • Sider: 160
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215020204
  • Utgivelsesdato: 02.05.2014
  • Bokgruppe: 226

Jens E. Kjeldsen

Jens E. Kjeldsen er professor i retorikk og visuell kommunikasjon ved Universitet i Bergen. President for Rhetoric Society of Europe. Han er mangeårig hovedredaktør for forskningstidsskriftet Rhetorica Scandinavica og forfatter av « Retorikk i vår tid» (2006) samt «Virksomme ord. Politiske taler 1814-2005» (2005, m. Anders Johansen).
Mer informasjon om forfatteren