Velg format

På lager
kr 319

Hva jeg snakker om når jeg snakker om forskning

Vi omgir oss i økende grad med forskningsresultater. Det er viktig å gjøre forskning tilgjengelig, men hvordan unngå overforenkling eller at budskapet blir fordreid?
Hvordan kan man forklare at det er et viktig skille mellom hva som er «common sense», og hva som er en akademisk, forskningsmessig forståelse?

Forskning generelt er ikke noe man er «for» eller «mot», men noe man forholder seg til som funn. Man kan spørre under hvilke forutsetninger forskningsresultatene ble til, og man kan lure på man har forstått hele historien. Man tar sjelden stilling for eller mot. Fordi «for» eller «mot» strider mot forskingens vesen.

Forskning har oppnådd vidunderlige ting, men er i dag i økende grad utfordret av dårlig metode, juks, publiseringsproblemer og oppmerksomhetsskjevheter. Samtidig er forskning det beste vi har for å løse de problemene vi står overfor.

Det er viktig å gjøre forskning tilgjengelig på en forståelig måte, men hvordan kan man få dette til uten at funnene blir overforenklet eller i verste fall fordreid?

«... boka [er] en fulltreffer etter min mening. Mer nyttig informasjon på kortest mulig tid skal man lete lenge etter. Boka anbefales på det varmeste.»
Pål M. Lykkja, «openvitskap.blogspot.no»

Jørgen G. Bramness er professor og leder ved SERAF (Senter for rus- og avhengighetsforskning), Universitetet i Oslo.

Informasjon om boka

  • Sider: 144
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215024172
  • Utgivelsesdato: 01.06.2015
  • Bokgruppe: 223

Jørgen G. Bramness

Jørgen G. Bramness er seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, Sykehuset Innlandet HF og ved Folkehelseinstituttet, samt professor ved UiT - Norges arktiske Universitet, Tromsø.
Han er utdannet lege og spesialist i psykiatri og har publisert mer enn 130 vitenskapelige artikler innen temaene psykiatrisk epidemiologi, farmakologi, rusmiddelavhengighet og skadelig bruk av legemidler.
Mer informasjon om forfatteren