Velg format

kr 469

Hva skal vi med historie?

Historiedidaktikk i teori og praksis

Informasjon om boka

  • Sider: 276
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215021713
  • Utgivelsesdato: 27.05.2013
  • Bokgruppe: 217
Hva skal vi egentlig med historie? Spørsmålet er sentralt for alle som studerer og formidler historie.
For historielæreren er historie både kunnskapsstoff ("teori") og selve formidlingen til elevene ("praksis"). Ofte blir teori og praksis oppfattet som to separate sfærer. Men ikke i denne nye læreboka. Denne boka forklarer hvorfor historie er viktig ved å ta for seg noen av fagets sentrale funksjoner. Forfatterne lager en konstruktiv dialog mellom historieproduksjon, historieteori og faglig formidling, som alle er sentrale emner innen universitetsfaget så vel som skolefaget historie. Historielæreren får spennende og faglig velfunderte råd til hvordan undervisningen kan gjøres relevant og interessant.

Boken er lagt opp i følgende kapitler:
Historie som erfaringsrom, samtidsorientering og forventningshorisont
Historie som myndiggjøring
Historie som identitet
Historie som demokratifostring
Historie som kategorisering
Historie som fortelling
Historie som prosess og sammenheng
Historie som sted på kartet
Historie som materiell kultur

Lise Kvande og Nils Naastad er begge førsteamanuenser i samfunnsfagdidaktikk ved Program for lærerutdanning, NTNU. De har lang formidlingserfaring både fra grunnskole, videregående skole, høgskole og universitet.

Lise Kvande

Lise Kvande (f. 1967) er førsteamanuensis og dr. art. i historie. Hun underviser i samfunnsfagdidaktikk ved Program for lærerutdanning ved NTNU.
Mer informasjon om forfatteren

Nils Naastad

Nils Naastad (f. 1952) er dr. art og førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk ved Program for Lærerutdanning ved NTNU. Han har også lang erfaring som lærer i videregående skole og grunnskolen. Naastad har utgitt en rekke bøker og artikler.
Mer informasjon om forfatteren