Velg format

kr 499

Hvordan kommuner tenker

Politikk- og praksisnær forskning i kommunale virkeligheter
Denne boka presenterer aktuell forskning som angår norske kommuner og fylkeskommuner i dag; de 14 kapitlene tar for seg problemstillinger knyttet til hvordan kommunene skal forholde seg til nye oppgaver, økonomiske begrensninger, trender i organisasjonsteori, usikre framtidsprognoser, og hvordan kommuner og fylkeskommuner best kan bidra til en god samfunnsutvikling.

Problemstillingene spenner over dagsaktuelle temaer som vil være av interesse for dem som er konkret involvert i kommuner, slik som administrative ledere, prosjektledere, folkevalgte og ansatte i kommuner og fylkeskommuner. Boka bidrar også med analytisk og teoretisk kunnskap av interesse for studenter og undervisere på universiteter og høgskoler, samt andre som er interessert i politikk og samfunnsutvikling.
Alle bidragsyterne er skrevet av forskere ved forskningsinstituttet Telemarksforsking.

Redaktører er sosialantropolog (ph.d.) og førsteamanuensis Heidi Haukelien, Telemarksforsking og stedlig leder ved Senter for omsorgsforskning-sør, Universitetet i Sørøst-Norge og samfunnsøkonom og forsker (ph.d.) Trond Erik Lunder, Telemarksforsking.

Informasjon om boka

  • Sider: 300
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215054551
  • Utgivelsesdato: 28.06.2023
  • Bokgruppe: 214

Heidi Haukelien

Heidi Haukelien holds a Ph.D. in Social Anthropology and is a nurse. She is Associate Professor and Research Leader at Centre for Care Research, University of South-Eastern Norway, and Senior Researcher at Telemark Research Institute. Her research interests are in welfare politics and practices, gender, and history.
Mer informasjon om forfatteren