Velg format

På lager
kr 389

I språkets bilde

Elementære logiske emner i juridisk kontekst. 3. utgave
I språkets bilde fremstiller tematikk fra allmenn språkteori i en juridisk kontekst, herunder semantikk, pragmatikk, definisjonsteori, setningslogikk, argumentasjonsteori og retorikk.

Språkets betydning for vår erkjennelse kan knapt overvurderes - verken i juss eller i dagliglivet. Kommunikasjon utgjør et premiss for all menneskelig samhandling, og juristers virke er i særlig grad knyttet opp mot forståelsen av bestemte tekster. Ved språket konfigureres dessuten vår forståelse av «virkeligheten». Det vi kaller «virkeligheten», er i denne forstand skapt i språkets bilde. Ved å studere språkets styrende funksjon for vår erkjennelse, studeres også det vi kan kalle «virkelighetens sømmer og skillelinjer».

Denne tredje utgaven legger seg nærmere de tradisjonelle fremstillingene innen tradisjonen etter Arne Næss enn de tidligere utgavene.

Boken er pensum til examen facultatum ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Alf Petter Høgberg er professor ved Det Juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Informasjon om boka

  • Sider: 128
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215038032
  • Utgivelsesdato: 24.06.2020
  • Bokgruppe: 211

Alf Petter Høgberg

Alf Petter Høgberg er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hans forskning omfatter både privatrettslige og offentligrettslige emner.
Mer informasjon om forfatteren