Velg format

kr 329
Forventet i salg 03.07.2020

I språkets bilde

Elementære logiske emner i juridisk kontekst. 3. utgave

Informasjon om boka

  • Sider: 128
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215038032
  • Utgivelsesdato: 03.07.2020
  • Bokgruppe: 211
I språkets bilde fremstiller tematikk fra allmenn språkteori i en juridisk kontekst, herunder semantikk, pragmatikk, definisjonsteori, setningslogikk, argumentasjonsteori og retorikk.

Språkets betydning for vår erkjennelse kan knapt overvurderes - verken i juss eller i dagliglivet. Kommunikasjon utgjør et premiss for all menneskelig samhandling, og juristers virke er i særlig grad knyttet opp mot forståelsen av bestemte tekster. Ved språket konfigureres dessuten vår forståelse av «virkeligheten». Det vi kaller «virkeligheten», er i denne forstand skapt i språkets bilde. Ved å studere språkets styrende funksjon for vår erkjennelse studeres også det vi kan kalle «virkelighetens sømmer og skillelinjer».

Boken er pensum til examen facultatum ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Alf Petter Høgberg er professor ved Det Juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Alf Petter Høgberg

Alf Petter Høgberg er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hans forskning omfatter både privatrettslige og offentligrettslige emner.
Mer informasjon om forfatteren