Velg format

På lager
kr 369

Ibsen og fotografene

1800-tallets visuelle kultur
«Ibsen og fotografene» fra 2013 er den første samlede presentasjonen av de ca. hundre fotografiene som finnes av Henrik Ibsen. Peter Larsen beskriver bildene i deres kultur- og fotohistoriske kontekst og viser hvordan Ibsen formet og kontrollerte sitt visuelle uttrykk.
Ibsen brukte sitt fotografiske image i oppbyggingen av sosiale nettverk og i markedsføringen av forfatterskapet. Boka presenterer og analyserer dette unike materialet og bruker det som utgangspunkt for en bred beskrivelse av 1800-tallets visuelle kultur og av fotografiets sentrale rolle i den norske nasjonsbyggingen. Forfatteren viser også hvordan innsikt om fotografene og fotokunsten på Ibsens tid kan kaste nytt lys over «Vildanden».

Boken er gjennomillustrert med nærmere 200 bilder fra perioden. Nasjonalbiblioteket har fremskaffet de fleste bildene i boken.

«Dette er eit nytt og spennande bidrag til Ibsen-litteraturen og til fotografiets kulturhistorie. Larsen følgjer det fotografiske Ibsen-portrettet frå byrjing til slutt og gir oss på same tid ei innføring i 1800-talets visuelle kultur. Framstillinga byggjer på eit imponerande empirisk arbeid, kopla med analytisk skarpsyn og teoretisk utsyn. Det heile er fletta saman i ein velkomponert, velskriven og lett tilgjengeleg sakprosa.»
Narve Fulsås, professor, Universitetet i Tromsø.

«Dette er en skattkiste av en bok»
Frode Helland, Norsk Litteraturvitenskapelig tidsskrift nr. 1, 2014

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215056548
  • Utgivelsesdato: 03.05.2021
  • Bokgruppe: 895

Peter Larsen

Peter Larsen (f. 1943), er professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Han har vært leder for forskningsprosjektet Fotografiet i kulturen, Norges forskningsråd, Program for kulturforskning (2003-2007) og har publisert en rekke arbeider om fotografi, film og medievitenskap. Blant hans siste utgivelser er «Ibsen og fotografene» (Universitetsforlaget 2013), «Norsk fotohistorie. Frå daguerreotypi til digitalisering» (Det norske Samlaget, 2007), sammen med Sigrid Lien og «Filmmusikk. Historie, analyse, teori» (Universitetsforlaget 2005 og 2013) og «Album. Fotografiske motiver» (Spartacus, 2004). Peter Larsen var også, sammen med Liv Hausken, redaktør for verket «Medievitenskap 1-4» (Fagbokforlaget, 1999 og 2008).
Mer informasjon om forfatteren