Velg format

På lager
kr 839

Idrett og juss

5. utgave
Idrett og juss har siden første utgave i 1984 blitt den ledende fremstillingen om idrettens juridiske reguleringer i Norge.

Idrett og juss behandler de klassiske rettsområdene i idretten som idrettens organisasjonsstruktur og avtaler med trenere og utøvere. I tillegg behandles andre sentrale områder innen idrettsjussen som arbeidsrett, erstatningsrett, skatterett og merverdiavgift. Boken reflekterer de utfordringer av juridisk art som oppstår som følge av kommersialisering og internasjonalisering av toppidretten. Konkurranserett, menneskerettigheter og fri flyt av arbeidskraft og tjenester har av slike grunner fått fyldig plass i boken. For øvrig behandles straffebestemmelsene, rettsreglene om doping, saksbehandlingsreglene og idrettens selvdømmeordning.

Informasjon om boka

  • Sider: 496
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215041285
  • Utgivelsesdato: 06.10.2022
  • Bokgruppe: 211

Gunnar-Martin Kjenner

Gunnar-Martin Kjenner har mer enn 30 års erfaring som advokat for Idretts-Norge. Han har hatt ulike tillitsverv i idretten, blant annet som formann i Ski- og fotballklubben Lyn og som medlem og leder av lovutvalg på krets- og forbundsnivå. Han er også fagsjef ved Norges Idrettshøgskole. Fra 1995 til 2015 var Kjenner spilleragent med lisens fra FIFA og fra Norges Fotballforbund. Kjenner er redaktør for boken «Idrett og juss».
Mer informasjon om forfatteren

Morten Justad Johnsen

Morten Justad Johnsen er advokat i Advokatfirmaet Justad Johnsen, og har vært advokat i Norges idrettsforbund og generalsekretær i Norges Seilforbund. Han er leder for Godkjenningsnemda i Kulturdepartementet som godkjenner organisert kampaktivitet som tillater knockout og medlem av lovutvalget i Oslo idrettskrets og Kongelig Norsk Seilforening. Justad Johnsen underviser i idrettsjuss ved Høgskolen i Molde og har vært leder av Norsk Idrettsjuridisk Forening.
Mer informasjon om forfatteren