Velg format

kr 279
Forventet i salg 30.10.2024

Ikke mer kake nå

Om vektstigma i helsevesenet
Stigmatiseringen av tykke mennesker er et utbredt, men ofte oversett problem. Ikke mer kake nå retter søkelyset mot hva som skjer når tykke mennesker møter et helsevesen som kun ser på tallet på vekten.

Ingen går inn i helsevesenet med en intensjon om å forskjellsbehandle. Likevel er dette en realitet for mange i møte med tykke pasienter. Basert på forskning og pasienthistorier, avdekker denne boken hvordan negative holdninger påvirker tykke menneskers helse, skaper redsel for helsetjenester og forsterker stigmaet.

Boken gir deg en grundig innføring i fenomenet vektstigma. Den utforsker ulike perspektiver på helse og vektnøytrale tilnærminger. Det legges vekt på praktiske forslag som helsepersonell kan benytte seg av i møte med pasienter. Bokens siste kapittel er rettet direkte mot pasienter og gir verdifulle råd for hvordan du kan navigere deg gjennom helsevesenet.

Boken er skrevet primært for helsepersonell, som leger, sykepleiere, fysioterapeuter og psykologer, og vil samtidig være relevant for de respektive utdanningene. Den vil dessuten være interessant for alle som ønsker å lære mer om vektstigma i helsevesenet, og hvordan de kan møte det.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215071480
  • Utgivelsesdato: 30.10.2024
  • Bokgruppe: 893

Carina Elisabeth Carlsen

Carina Elisabeth Carlsen er utdannet vernepleier med master i empowerment og helsefremmende arbeid. Hun har videreutdanning i «Fat studies and body politics» fra University of Wisconsin. Hun jobber som seniorrådgiver ved Likestillingssenteret.
Mer informasjon om forfatteren