Velg format

På lager
kr 339

Implementering

Å omsette teorier aktiviteter og strukturer i praksis
Det finnes i dag mange gode og forskningsbaserte modeller som gir lærere og skoleledere god veiledning i arbeidet med skoleutvikling.

Denne antologien introduserer noen av dem som angår klasseledelse, foreldresamarbeid og skolevegring.
Boka handler om skolers arbeid med å iverksette ideer eller modeller for å forbedre organisasjonen. Til syvende og sist handler det naturligvis om at undervisningen i skolen skal forbedres. Men det kan også handle om delmål på veien, som å skape et trygt sosialt miljø på skolen uten mobbing, eller et godt miljø for lærernes profesjonelle utvikling.

Hvorfor skal det være så vanskelig? Kan det skyldes at implementering i for stor grad har hvilt på den enkelte lærer? Antologien utfordrer ideen om den individuelle og sterke læreren og skolelederen. Den gir leseren en god oversikt over nytten ved kollektivt utviklingsarbeid og en orientering om den spesifikke kapasiteten som kan behøves ved f.eks. klasseledelse, foreldresamarbeid og skolevegring.

Boka er delt inn i en teoretisk del, en praktisk del og et appendiks. Selv om kapitlene i enkelte tilfeller referer til hverandre, er boka bygd opp slik at de ulike kapitlene kan leses hver for seg.

Dosent Pål Roland og førsteamanuensis Elsa Westergård har redigert boka. De arbeider ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Universitetet i Stavanger, i likhet med bidragsyterne Sigrun K. Ertesvåg, May Irene Furunes, Trude Havik, Unni Vere Midthassel, Janne Støen og Tonje Constance Oterkiil. Ulf Blossing er dosent ved Gøteborgs universitet.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215042244
  • Utgivelsesdato: 21.02.2020
  • Bokgruppe: 893