Velg format

På lager
kr 769

Inkassoloven

Kommentarutgave. 2. utgave
Denne kommentarutgaven gir en gjennomgang av inkassoloven med dens viktigste forskrifter. Inkassolovens formål er å beskytte skyldneren og ivareta en samfunnsmessig kontroll med innfordring av pengekrav.
Boken gir en fremstilling av rettsreglene som gjelder ved innfordring av pengekrav. Inkassoloven omhandler adgangen til å drive inkassovirksomhet og gir regler for hvordan inkassoprosessen skal og kan skje. Det gis blant annet en utførlig gjennomgang av standarden «god inkassoskikk». Boken gir en utfyllende kommentar til de viktigste av lovens forskrifter, og behandler både retts- og nemndspraksis.

Boken er tilgjengelig digitalt på juridika.no.

Informasjon om boka

  • Sider: 224
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215024769
  • Utgivelsesdato: 07.09.2015
  • Bokgruppe: 221

Ernst Moe

Ernst Moe er førstebyfogd i Stavanger og har tidligere vært advokat, assisterende fylkesmann, byrettsdommer og sorenskriver. Moe har skrevet om emner bl.a. innen skifterett, tvangsfullbyrdelse, gjeldsordning, konkurs- og dekningsrett.
Mer informasjon om forfatteren

Geir Gregersen

Geir Gregersen har lang erfaring med innfordring av pengekrav for privat og offentlig sektor. Som advokat i advokatfirma Kontrakt AS bistår han inkassoselskapet Lindorff og dets kunder. Gjennom dette arbeidet har han fått omfattende kunnskap om de praktiske og juridiske utfordringer som oppstår.
Mer informasjon om forfatteren

Jens Lind

Jens Lind har lang erfaring med innfordring av pengekrav for privat og offentlig sektor. Som advokat i Advokatselskapet T.H. Gjesdahl AS bistår han inkassoselskapet Lindorff og dets kunder. Gjennom dette arbeidet har han fått omfattende kunnskap om de praktiske og juridiske utfordringer som oppstår.
Jens Lind har lang erfaring med innfordring av pengekrav for privat og offentlig sektor. Som advokat i advokatfirma Kontrakt AS bistår han inkassoselskapet Lindorff og dets kunder. Gjennom dette arbeidet har han fått omfattende kunnskap om de praktiske og juridiske utfordringer som oppstår.
Mer informasjon om forfatteren