Velg format

På lager
kr 319

Inkluderende praksis

Gode erfaringer fra barnehage, skole og fritid.
Hvilke holdninger og organisatoriske grep må ligge til grunn for en inkluderende praksis? En inspirerende og engasjerende bok som bidrar til kunnskapsutvikling om god inkludering.

De gode erfaringene med inkludering og deltakelse som beskrives i boka handler om barn og unge med ulike typer funksjonsnedsettelser, deres medelever, fagfolk og foreldre. Ønsket til bidragsyterne er å bidra til kunnskapsutvikling som fører til at barn og unge med funksjonsnedsettelser opplever seg inkludert og deltakende i fellesskap med jevnaldrende. Behovet for samarbeid og dialog er sentralt i flere av bokas kapitler.

Redaktørene Lise Lundh, Herlaug Hjelmbrekke og Signhild Skogdal har med seg bidragsyterne Edvard Befring, Marit Notvik Berg, Anne Grønnæss, Bjørg Vaagen Jakobsen, John-Ingvard Kristiansen, Geir Lippestad, Siv Hege Nytrø, Einar Berg-Olsen, Thor Sandmel, Elin Skogdal og Lars Fr. H. Svendsen.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215049045
  • Utgivelsesdato: 05.10.2020
  • Bokgruppe: 893

Herlaug Hjelmbrekke

Herlaug Hjelmbrekke er utdanna vernepleier, cand polit med hovudfag i pedagogikk (NTNU), vidareutdanning i psykologi (barn i sorg og krise, NTNU) og sertifisert Marte Meo-terapeut. Ho arbeider som seniorrådgiver i Statped. Ho har rettleiingsoppgåver retta mot PPT, barnehage og skole som har ansvar for barn med samansette lærevanskar, oppgåver knytta til inkluderande læringsmiljø, undervisning og prosjekt/utviklingsarbeid. Ho har skreve ei rekke fagartiklar og deltatt i fleire bokutgivnader.
Mer informasjon om forfatteren