Velg format

kr 799
Forventet i salg 20.11.2023

Innføring i folkerett

6. utgave
«Innføring i folkerett» kommer nå i 6. utgave.

Innføring i folkerett gir en problemorientert fremstilling av folkeretten. I denne sjette utgaven har forfatterne bearbeidet og ajourført de enkelte kapitlene med relevante internasjonale dommer og aktuelle eksempler fra statenes praksis.

Boken er primært skrevet for rettsstudiet, men også praktiserende jurister og andre som har behov for innsikt i folkerettslige problemstillinger, vil ha nytte av boken.

Forfatterne behandler emner som
- folkerettens historie
- folkerettslig metode
- inngåelse, tolkning og opphør av traktater
- statene, deres territorium og befolkning
- havrett
- internasjonal miljørett
- internasjonale organisasjoner inkludert FN
- forbudet mot bruk av makt
- beskyttelsen av menneskerettighetene
- internasjonale domstoler
- krigens folkerett og internasjonal humanitær rett
- forholdet mellom folkeretten og norsk rett

Informasjon om boka

  • Sider: 400
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215057668
  • Utgivelsesdato: 20.11.2023
  • Bokgruppe: 221

Morten Ruud

Morten Ruud er spesialrådgiver i Justisdepartementet, hvor han var departementsråd fra 1997 til 2012, og gjesteforsker ved PluriCourts, Universitetet i Oslo. Han har tidligere vært sysselmann på Svalbard. Han har representert Norge i mange forhandlinger om menneskerettigheter i FN og Europarådet.
Mer informasjon om forfatteren

Geir Ulfstein

Geir Ulfstein er professor emeritus i folkerett ved Universitetet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren