Velg format

På lager
kr 799

Innføring i folkerett

6. utgave
Innføring i folkerett gir en problemorientert fremstilling av folkeretten. I denne sjette utgaven har forfatterne bearbeidet og ajourført de enkelte kapitlene med relevante internasjonale dommer og aktuelle eksempler fra statenes praksis.

Boken er primært skrevet for rettsstudiet, men også praktiserende jurister og andre som har behov for innsikt i folkerettslige problemstillinger, vil ha nytte av boken.

Forfatterne behandler emner som
- folkerettens historie
- folkerettslig metode
- inngåelse, tolkning og opphør av traktater
- statene, deres territorium og befolkning
- havrett
- internasjonal miljørett
- internasjonale organisasjoner inkludert FN
- forbudet mot bruk av makt
- beskyttelsen av menneskerettighetene
- internasjonale domstoler
- krigens folkerett og internasjonal humanitær rett
- forholdet mellom folkeretten og norsk rett

Informasjon om boka

  • Sider: 400
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215057668
  • Utgivelsesdato: 20.11.2023
  • Bokgruppe: 221

Morten Ruud

Morten Ruud har hele sin karriere vært tilknyttet Justitsdepartementet, som lovrådgiver, sjef for polaravdelingen og departementsråd fra 1997 til 2012. Han var gjesteforsker ved PluriCourts, Universitetet i Oslo og har tidligere vært sysselmann på Svalbard. Han har representert Norge i mange forhandlinger om menneskerettigheter i FN og Europarådet, senest som leder for Europarådets styringskomité for menneskerettigheter 2020-2021.
Mer informasjon om forfatteren

Geir Ulfstein

Geir Ulfstein er professor emeritus ved Institutt for offentlig rett og har vært co-direktor ved PluriCourts - Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet. Han har drevet forskning innen ulike områder av folkeretten og var en av vinnerne av Universitet i Oslos forskningspris i 2021. Han ble dr. jus. på avhandlingen "The Svalbard Treaty - from Terra Nullius to Norwegian Sovereignty" (1995). Han har også vært direktør ved Senter for menneskerettigheter (2004-2008).
Mer informasjon om forfatteren